މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލަނީ

އައިޗީއެމްއެޗްއާ ދިމާލުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ މައްސަލަަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އިއްޔެ ހެނދުނު މޫދު އަޑީގައި މަަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ގދ. ވާދޫ މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲ، 31، އެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ޒަހަމްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވުމުން އެ މައްސަލަ އޭނާގެ އާއިލާ އިން ވަނީ އެޗްއާރުސީއެމް އާއި ކަމާބެހޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާތީ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މަރުވެފައި އޮތް މީހާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ހެދުމަށް ވެސް ނިންމައިފަ އެވެ. އެއީ އޭނާ މަރުވީ ގުދުރަތީ މަރަކުން ކަން ކަށަވަރު ނުވާތީ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މަރުގެ ތަހުުގީގަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަސްފަންނަށް ދިޔަ މީހުން، އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ ފުލުހުންނާ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެދިފަ އެވެ.