ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ޝުޖާއު މާދަމާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.


މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝުޖާއު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހަތަރު ގަޑިއިރު ފަހުން ދޫކޮށްލެއްވީ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން މީގެ ކުރިން ވެސް އެންގި އެވެ. ނަމަވެސް އެ އެންގުން ކެންސަލްކުރުމަށް ފަހު މާދަމާ މެންދުރު 2:30 އަށް ހާޒިރުވާން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

ޝުޖާއު ޕޮލިހަށް ގެންދިޔައީ، ޕީޕީއެމުން އެ ޖަލްސާ ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވުމުންނެވެ.

އޭނާ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ހަ ތުހުމަތެއް ކުރި ކަމަށެވެ. އޭގައި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުމާއި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފުވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ. އެ ތުހުމަތުތަކަށް ޝުޖާއު ވަނީ އިންކާރުކުރައްވައިފަ އެވެ.

އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން އިދިކޮޅުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުތައް ކުރުމަކީ، ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫނެވެ. އެއީ، އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ސަރުކާރުން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެއްގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.