ޚަބަރު / މަރު

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން 100 ވަނަ މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް: ކޮވިޑްގައި އެންމެ ހާލު ގޯސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދެނީ މި ތަނުގައި.

17 މެއި 2021 - 08:56

13 comments

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނުނުތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން، އެ ބަލީގައި 100 ވަނަ މީހާ ރޭ ފަތިހު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނީ، ކޮވިޑްގައި 100 ވަނަ މީހަކަށް ނިޔާވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ "ޑީއެޗް-11" ގައި ފަރުވާދެމުން އައި އުމުރުން 56 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު ކަމަށެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ރޭ ފަތިހު 4:41 ގަ އެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ނިޔާވި ދެވަނަ މީހާ އެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިއްޔެ ވެސް ހަތަރު މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު، މިއީ އެ ބަލީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ނިޔާވި މަހެވެ. މި މަސް ދެބައިއިރު ވަނީ ކޮވިޑް ބަލީގައި 25 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ނިޔާވެފަ އެވެ.

ރާއްޖެ އިން ފަހަކަށް އައިސް ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު ކުރިއަށް ވުރެ އަވަހަށް އިތުރުވަމުންދާކަން ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދދު ވެސް އުޅެނީ 4-5 ގަ އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި މިއިން ދުވަހަކު ގޯސްނުވާ ވަރަށް ގޯސްވުމުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފަ އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އެހެން ރަށްރަށަށް އެ ބަލި ފެތުރުމުން ގިނަ ރަށްތަކެއް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ 15،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބިއިރު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދެނީ އެޑްމިޓް ކޮށްގެންނެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 3 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 100%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

2018ލ

17 May 2021

ރާައްޖޭގައި 2018 , 2019 އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ މަރުވި އަދަދު ތައް ތަފްސީލު ކޮއްލަދެއްވުން އެދެން. 400 ދުވަހުން 100 މީހުން މަރުވުން އެއީ ކަންބޮޑުވާންވީ ކަމެއް ހެނެއް ހިޔެއްނުވެ ފަސްލައްކަ އާބާދީ އެއްގަ. އަދި އެވެސް 80 އިން މަތީގެ.(ދެތިންމީހަކުފިޔަވާ). މިހިސާބުތަކުން ތަފާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ގަބޫލު ކުރާނަން ކޮވިޑު ކިޔާ ބައްޔެއް އުޅޭކަމަށާ އެބަލީގަ މީހުން އެބަ މަރުވާކަމަަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

އުމަރުބެ

17 May 2021

މިހާރު މީ ކޮވިޑްގެ އެންމެ ނުރައްކާ ދުވަސްވަރުކަމަށް ގަބޫލްކުރެވޭ.. އެޗްޕީއޭ އަށް މެނޭޖް ނުކުވިގެން ކަމަށްވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %80 މީހުން މިވަނީ ބައްޔަށް ހުށައެޅިފަ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެންދާނީ ބަލިވާ ނިސްބަޔް މަދުވަމުން. ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކުގަ އަދިވެސް ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރޭ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަބޫލްކުރަންވީ އަލާމާތެއް ނުފެނުނަސް ތިމަންނަ ގައިގަ ވައިރަސް ހުރެދާނެކަމަށް. ގެޔަށް ވަންނައިރު އުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ބަލިމީހުންނަށްބަލާ

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ އަސްލަމް

17 May 2021

މީހަކުމަރުވިޔަސް އެހާ ފަސޭހައިން ކޮވިޑްބަލީގައި ނިޔާވިމީހަކަށް ހެދިދާނެތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

17 May 2021

اللهم اغفرلها وارحمها وادخلها في الجنة آمين

The name is already taken The name is available. Register?

ޏަޖީބް

17 May 2021

ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހާރު މި މަރުވާމީހުންނަކީ ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހިތާމައިން

17 May 2021

ކެރަފާ ނަސީމް ތިޔަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއި ހަވާލިވިފަހުން މުޅި މިނިޒާމް އއެއްކޮއް ބޮއްސުން ލައިފި. އެހެންނުންވާނީ އޭނާއަކީވެސް ބޮޑުވަޒީރުހެން މިއީއާދައިގެ ރޯގާއެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރާމީހެއް. ޓެކްނިކަލްމޯހުންގެ ވާހަކައެއް އަޑެއްނާހާ. އެޗްޕީއޭއަށް އެތަނުގެ ދައުރުއަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތެއްނުދޭ. މުޅިއެތި ސިޔާސީކުރީ. ނަތީޖާއަކީ އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ. ހިތާމަ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

17 May 2021

މަމޮޅު ހެދިގެން މަގާމްގެ ތާޖް ނަގައިގެން އޭނަ އެ ހުންނަނީ މޮޅި ވާހަކަ ދައްކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަބީބު.

17 May 2021

ދިވެހިންނައް މިވަރުގެ އަނިޔާއެއް މިލިބުނީ އަހަރެމެންގެ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އެކަމައް އެއްބަސްވެއްޖެ އެމީހުންވެސް ވީމާ ދެންވެސް މިހާނާގާބިލު ސަރުކާރެއްނުހޮވާތި ވާއެއްނުވާއެއްނޭނގޭ ދިޔާއެއްޗެއް ހިކިއެއްޗެއް ވަކިނުވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޒުބޭރު

17 May 2021

ދިވެހީންނަކީ ކޮންކަހަލަ ބްރާންތިއެއް އަރާފައި ތިބޭ ބައެއްބާއޭ ހިތަށް އަރަނީ. 45 އަހަރަށްވުރެ މަތިވެއްޖިއްޔާ އެއީ މަރުގާތްވެފައި ހުރި މުސްކުޅިއެއް. އޭނާ އަވަހަށް ރިޓަޔާވެ މަރަށް ރެޑީވާންވީ. އެކަހަލަ ބަޔަކު ކޮވިޑުގައި ކިތަންމެ ގިނައިން މަރުވެ ނެތި ފަނާވިޔަސް އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން. ކަންބޮޑުވާންވީ ޒުވާންކަމަށް މިމީހުން ދެކޭ ކުއްޖަކު ނިޔާވީމަ. އެވެސް އެއްވެސް ބައްޔެއް ހުރި މީހެއް ނަމަ އޯކޭވާނެ. އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން. މިހުރީ ދިވެހީންގެ ވިސްނުން

The name is already taken The name is available. Register?

ބްލަޑް

17 May 2021

މަރުވާ މީހުންގެ ގިނަވުމަކުން ހިތަކަށް އޭގެ އަސަރެއް ނުކުރާ ކަހަލަ. ކޮބާ ނޭވާހޮޅިން މުއްސަނދިވީ ކުދިން އުފަލުގަ....

The name is already taken The name is available. Register?

އާބުރުޒު

17 May 2021

ހިތާމައިގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ހުރި، ދިވެހިރާއްޖެ ނެތި ފަނާވެ ދިއުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފެށީތަ؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

17 May 2021

ދިވެހިރާއްޖެ އޭގެ މާކުރިން ވެސް ފަނާވާން ފަށައިފި.2018 ގެ ފަހުކޮޅުން ފަށައިގެން އެކަން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ.އިފް ޔޫ ނޯ ވަޓް އައި މީން.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ސައިމާ

17 May 2021

@ރަދީފްއޮފިޝިއަލް: 2018ގެ ފަހުންނޭނުބުނޭ. ރާއްޖޭގެެސިޔާސީ ތާރީޚްއޮތީ މިފަނާކުރާ އަމިއްލައެދުމުގެ މައްޗަށްބިނާވެފައި. ރަސްރަސްކަލުންގެ ޒަމާނުންފެށިގެން. ހަގީގަތަކީ ތަރައްގީގެ ބާނީ ޔާމީން ސަރުކާރުންވެސް ބިލިއަނުން ވައްކަންކުރިކަން. ތަހުގީގުކުރާގޮތުން އެކަންސާބިތުނުވުމަކީ ވައްކަން ނުކުރާކަމަށްވުމެއްނޫން. ޔާމީންގެ ކެރެކްޓާއަށް ވިސްނާއިރު، މި ޕެންޑެމިކް ޔާމީނު ސަރުކާރުން ވަކިރަގަޅަށް ހައްލުކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުފެނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454