ބުރޫނާއީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް

ބަންދަރު ސެރީ ބަގަވާން (މާޗް 5) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒަށް ބުރޫނާއީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް އަރުވައިފި އެވެ.


ރޯޔަލް ފެމިލީ އޯޑާ އޮފް ދަ ކްރައުން ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް އެރުވީ އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ރަސްގެފާނު މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ ބުރޫނާއީ ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގަ އެވެ.

ރަސްގެފާން ސަލްމާނާއި ބުރޫނާއީގެ ހަސަނުލް ބުލްކިޔާ ވަނީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އިގްތިސާދީ، އިންވެސްޓްމަންޓް، ތައުލީމީ، ސަގާފަތް އަދި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ސައުދީ-ބުރޫނާއީ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

ބުރޫނާއީގެ އެއާޕޯޓުން ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް އަލްވަދާއު ދަންނަވަނީ.

މިއީ ބުރުނާއީ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން 1992 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކުރި ފަހުން ސައުދީ ރަސްކަލަކު ބުރޫނާއީ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޭގެ ފަހުން 1995 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޝާޒެ ޑެ އެފާޒް ލެވެލްގައި ސައުދީ އެމްބަސީއެއް ބުރޫނާއީގައި ހުޅުވާ އަދި 2001 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ސައުދީ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

ހަސަނުލް ބުލްކިޔާ ވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ އަށް ވަޑައިގެން ފަހުދު ރަސްގެފާނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ބުލްކިޔާ ވަނީ އަބްދުﷲ ރަސްގެފާނާ ވެސް ސައުދީގައި ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ރިޔާޒުގެ އަމީރަކަށް ސަލްމާން ހުންނެވި ދުވަސްވަރު، 1997 ވަނަ އަހަރު، ވަނީ ބުރޫނާއީ އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.