މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާތީ މިއަންމާ އަށް އަލްގައިދާ އިން އިންޒާރުދީފި

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް މިއަންމާ އަށް "އަދަބު" ދޭނެ ކަމަށް އަލް ގައިދާ ޖަމާއަތުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.


"މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ދޭ އަނިޔާގެ ރަހަ މިއަންމާ ސަރުކާރަށް ވެސް ދައްކާލާނަން،" އަލް ގައިދާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގައި އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދިން ޖަމާއަތުން ވަނީ މިއަންމާގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނަށް އެހީ އާއި ހަތިޔާރު އަދި އަސްކަރީ ގޮތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިންނާއި ބުޑިސްޓުން ދޭ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިޔަ ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 400،000 އަށް އަރައިފަ އެވެ.

މިއަންމާގައި އެންމެ ފަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަން ފަށާފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 25 ގަ އެވެ. މިއަންމާ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.