ތައިލެންޑުގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަކަރު ހެދި ފްރާންސްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ޖަލަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތައިލެންޑުގެ ދެމަފިރިން އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ގެންދިއުމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މާ ބޮޑު އަގެއް ނެގި ޕެރިހުގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އަށް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.


ޑްރައިވަރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދެ ޓޫރިސްޓުން ޒުވާބުކުރި ވީޑިއޯ އެ މީހުން ވަނީ ޔޫޓިއުބުގައި އާއްމުކޮށްފަ އެވެ. ޕެރިހުގެ ރޮއިސީ ޗާލްސް ޑި އެއާޕޯޓުން ވެރިރަށުގެ މެދުތެރޭގެ ހިސާބުގެ ހޮޓަލަކަށް އެ މީހުން ގެންދިއުމަށް ޑްރައިވަރު ވަނީ 247 ޔޫރޯ (281 ޑޮލަރު) ގެ ބޮޑު އަގެއް ނަގަން އުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަކު އެއާޕޯޓުން ޕެރިހުގެ މެދުތެރޭގެ ހިސާބުތަކަށް އާއްމުކޮށް ދަތުރުކޮށްދޭ އަގަކީ 45-55 ޔޫރޯ އެވެ.

ޑްރައިވަރުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެ ފަހުން ދެމަފިރިން ވަނީ 200 ޔޫރޯ ދީފަ އެވެ. ޑްރައިވަރުގެ މައްޗަށް ވަނީ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަން އުޅުމާއި ބިރުދެއްކުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފަ އެވެ.

ޕެރިހުގައި 17،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެކްސީ ދުއްވަ އެވެ.