އެމެރިކާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް ރައްދު ދޭނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖޫން 22) - އީރާނަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ބިރަކަށް ވަރުގަދަ އަށް ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


"އީރާނުގެ ބޯޑަރުތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން. އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ބިރަކަށް ކެރިގެން ކުރިމަތިލާނަން،" ތަރުޖަމާން އައްބާސް މޫސަވީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތެހެރާން އާއި ވޮޝިންޓަނާ ދެމެދު އެންމެ ފަހުން މައްސަލަ ގޯސްވީ އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ ޑްރޯނެއް އީރާނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އީރާނުން ބުނެފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ޑްރޯން ވައްޓާލީ އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ޑްރޯން ވައްޓާލީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭން ކަމަށެވެ.

"އެމެރިކާ އަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އީރާނުގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ،" މުސަވީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޑްރޯން ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން އީރާނަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދޭން ހުއްދަ ދެއްވި ކަމަށާއި އެކަން ކެންސަލް ކުރީ ހަމަލާދޭން 10 މިނިޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެހިން ކިތައް މީހުންތޯ މަރުވާނީ. ޖެނެރަލް ދެންނެވި 150 މީހުން މަރުވާނޭ،" ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

އީރާނުން ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް ކޮންމެ ގޮތެއްގައި ނަމަވެސް ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.