ނޭމާ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާ އިން ވަރުގަދަކުރަނީ

ޕެރިސް (ޖުލައި 19) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން އެ ޓީމުގެ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ އާއި އޮސްމާން ޑެމްބެލޭގެ އިތުރުން 44 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ފަހު ނޭމާ ގެންނަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަަމަކު ޕީއެސްޖީން އެ ޑީލަށް ފުރަގަސްދިނީ އެ ކްލަބުން ނޭމާގެ ބަދަލުގައި ކުޅުންތެރިޔަކު ގެންނަން ބޭނުންނުވާތީ އެވެ. ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލާއިރު ބަދަލުގައި ކުޅުންތެރިއެއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން 135 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރާންސްފާ ފީއެއް ދެއްކުމަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ގަތުމަށް ފަހު ބާސެލޯނާ އަށް މި ވަގުތު އޮތް ހުރަހަކީ ބޮޑު އަގުގައި އިތުރު ކުޅުންތެރިޔަކު ގަނެވެން ނެތުމެވެ. އެއީ ފައިނޭންޝަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވައިދަށް ފައްތައިގެން ކުރިއަށްދާ ނަމަ ބާސެލޯނާ އަށް ނޭމާ ގަންނަން ބޮޑު ބިޑެއް ކުރެވެން އޮތީ އިތުރު ކުޅުންތެރިން ވިއްކައިގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. އެހެންވެ ޕީއެސްޖީން ބުނާ އަގެއް ހުށަހެޅެން ބާސެލޯނާ އަށް މި ވަގުތު ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. އެ ޓީމުން ޖެހޭނީ އެހެން ގޮތްތަކެއް ހޯދާށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ބާސެލޯނާ އިން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 112 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުން ހަ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވާ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ނެގުމުގެ އިހުތިޔާރު ވަނީ އެ ކްލަބަށް ދީފަ އެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ، އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ، ނެލްސަން ސެމޭޑޯ، އިވާން ރަކިޓީޗް، މެލްކަމް އަދި ސެމިއުލް އުމްޓީޓީ އެވެ.

ނޭމާގެ އޭޖެންޓް އޭނާގެ ބައްޕައާ ހަވާލާދީ ސްކައިސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި ނޭމާ ހުރީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއްގަ އެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލާނަމަ ނޭމާ ބޭނުންވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެން ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް އާއި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ވެސް ވަނީ ނޭމާ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު ނޭމާ ވިއްކާލާނީ ކްލަބް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަވުމުން ކަމަށް ލިއޮނާޑޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.