ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ހަދަން ޑީޕީ ވޯލްޑާއެކު އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ތިލަފުށީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ބަނދަރެއް ހަދަން ހުށަހެޅި، ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް) އާއެކު ބަނދަރެއް ހަދަން ރާއްޖޭން އަލުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.


ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބަނދަރެއް ހަދަން ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރިއިރު، އެ ކުންފުންޏާއި ފިލިޕިންސްގެ އައިސީޓީއެސްއައި އިން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބަނދަރެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެކަން ކުރިޔަށް ނުގެންދަން ސަރުކާރުން އޭރު ނިންމި އެވެ.

ނަމަވެސް އަލުން އެކަމާ މެދު މަޝްވަރާކުރީ ޑީޕީ ވޯލްޑްގެ ޗެއާމަން އަދި ސީއީއޯ ސުލްތާން އަހުމަދު ބިން ސުލޭމާން އާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު ޔޫއޭއީ ގައި އޮތް އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ގާއިމްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އެ މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި އުފެއްދުންތެރި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތަކާއި ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން އީޖާދީ ފުރުސަތުތަކެއް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ދާއިރާތަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް އެ ގައުމަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި، ޔޫއޭއީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާއި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާއި ގުޅުންހުރި އެކި ދާއިރާތަކުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.