ޓިމް ކުކް ވެސް 100 ބިިލިއަން ޑޮލަރު ކްލަބަށް

އެޕަލް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކްގެ މިލްކިއްޔާތު ވެސް މިހާރު 100 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


މަހުޖަނުންގެ ތެރެއިން މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައި ވަނީ އެންމެ ތިން މީހުންގެ އެވެ. އެއީ އެމެޒޯންގެ ވެރިިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް (189.8 ބިލިއަން ޑޮލަރު) އާއި މައިކްރޮސޮފްޓް ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ބިލް ގޭޓްސް (113.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އިތުރުން ފޭސްބުކްގެ ސީއީއޯ މާކް ޒަކަބާގް (100 ބިލިއަން ޑޮލަރު) އެވެ.

ޒަކަބާކްގެ މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރިކަން ބްލޫމްބާގުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޓިމް، 59، ގެ މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރީ މި އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 125 މިލިއަން ޑޮލަރާ އެކީގަ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެކް ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓްގެ ކުރީގައި ހިމެނޭ އެޕަލް އަކީ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދެ ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ވެސް ބެލެވޭ ކުންފުންޏެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަގު އެއް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރީ 2018 ގަ އެވެ.

އެޕަލްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާ ކުކް ހަވާލުވީ މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން ސްޓީވް ޖޮބްސް މަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ޓިމް އަކީ ޚައިރާތަށް ވެސް ބޮޑު ހޭދައެއްކުރާ މީހެކެވެ.