ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 10 އަށް އަރައިފި

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އިތުރު ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގައި އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 10 އަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.


ރާއްޖެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހުނު ދެ މީހުން ވެސް ފެނުނު ކުރެއްދޫން އިތުރު މީހަކު އެ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެންމެ ބުނިގޮތުގައި، ކުރިން އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންނާ އެކި ގޮތްގޮތުން ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވިގެން އެ ރިސޯޓުގެ 10 މީހެއްގެ ޓެސްޓު ހެދުމުންނެވެ. އެކަމަކު، ބާކީ ނުވަ މީހުންގެ ގައިން ވައިރަސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުންޏެވެ.

ޅ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ މި 10 މީހުންގެ ތެރޭގައި މުޅިން ވެސް ތިބީ ބިދޭސީން ކަމެއް ނުވަތަ ދިވެހިން ތިބި ނަމަ އެ މީހުންގެ އަދަދެއް އެޗްޕީއޭ އަކުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެެ އަދަދު 10 އަށް އެރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހުންނަކީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ ބިދޭސީން/ޓޫރިސްޓުންނެވެ. ދެން އުޅެނީ ސޭންޑީސް ބަތަލާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ދެ މީހަކާއި ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގެ ދެ މީހެއް އަދި އަނަންތަރާ ދިގު ރިސޯޓުގެ އެކެކެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ބިދޭސީން/ޓޫރިސްޓުންނެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުނުކަން ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރީ މި މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަ އެވެ. އެއީ ކުރެއްދޫގެ ދެ މީހުންނެވެ.

އެ ބަލި ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން އެނގުނީ، ކުރެއްދު އަށް ޗުއްޓީ އަށް އައި ޓޫރިސްޓަކު އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔަ ފަހުން، އޭނާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަން އެންގުމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ކުރެއްދޫގެ މީހުން ޓެސްޓު ކުރިއިރު ބައެއް މީހުން އެ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އެވެ.

އެކަމަކު، އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓު މީހާގެ މައްސަލައިގައި ބަޔަކު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ އަމުރަކަށް ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ އިޓަލީ މީހާ ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން މާލޭގެ މާގިރި ހޮޓަލުގައި މި މަހުގެ 1،2 ގައި އުޅުނެވެ. އަދި ޔުނިވަސަލްގެ ޓިކެޓިން ކައުންޓަރަށް ޓިކެޓު ނަގަން ވެސް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، ޓިކެޓިން ކައުންޓަރުން އެ މީހާއާ "ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން" ވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިގެން ވައިރަހަށް ޓެސްޓު ކުރި މީހާގެ ގައިން ކޮވިޑް ބައްޔެއް ނުފެނުނެވެ. މާގިރި ހޮޓާ ވެސް މިހާރު ވަނީ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން މާލެ އިން ވެސް 15 މީހުން އެކަހެރި ކުރި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފަށައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކާއި ރަށްރަށުގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުން އެކްސްކާޝަނަށް އެއްވެސް ރަށަކަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މަނާކުރުމާއި މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތައް ބަންދުކުރުން ހިމެނެ އެވެ.