ކޮވިޑް-19: ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑްް ރިސޯޓުން ނެގި 10 ސާމްޕަލް ވެސް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން ޕެރަޑައިސް އަައިލެންްޑް ރިސޯޓްގެ 10 މީހެއްގެ ގައިން ނެގި ސާމްޕަލްތައް އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވުމުން އެ ރިސޯޓް މޮނިޓާ ކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.


ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވިކަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަ ކުރީ މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް މީގެ ކުރިން ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަން ރާއްްޖޭން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެއާ ހަމައަށް ނަތީޖާ ނުލިބި އޮތީ 15 ސާމްޕަލެއްގެ އެވެ. ޕެރަޑައިސްގެ ނަތީޖާތަކާ އެކު އެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ފަހަކަށް ތިރިވެފަ އެވެ.

ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހައިތަނަށް ބަންދުނުކޮށް އޮތީ ވެސް ޕެރަޑައިސް އެކަންޏެވެ.

މަބްރޫކް އިއްޔެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިހާތަނަށް 517 ސާމްޕަލް ވަނީ ޓެސްޓު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ 13 މީހެކެވެ.