ޕްރިޔަންކާގެ ފަރާތުން 100،000 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.


އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ބަތަލާ ފައިސާގެ ބޮޑު އެހީއެއް ދޭން ނިންމިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ހިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހުޅުއްވި ފަންޑް "ޕީއެމް-ކެއާޒް" އާއި ޔުނިސެފާއި އެމެރިކާގެ ޖަމިއްޔާ ފީޑިން އެމެރިކާ އާއި ނޯ ކިޑް ހަންގްރީ އާއި ޑޮކްޓާޒް ވިތައުޓް ބޯޑާޒް އިންޑިއާގެ ޖަމިއްޔާ ގިން އިންޑިއާ އާއި ގޫންޖަށް ވެސް ފައިސާގެ އެހީ ދީފަ އެވެ.

މޯދީގެ ފަންޑަށް އިންޑިއާގެ ވަރަށް ގިނަ ފިލްމީ ފަންނާނުން ފައިސާގެ އެހީ ދެމުން އަންނަ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިތަކެއް ވެސް މިހާތަނަށް އެހީ ދީފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހެމާ މާލިނީ އާއި ޝިލްޕާ ޝެޓީ އާއި ކެޓްރީނާ ކައިފާއި އާލިއާ ބަޓާއި ކަރީނާ ކަޕޫރާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އާއި ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ސާރާ އަލީ ޚާން އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ހިމެނެ އެވެ.

ނަމަވެސް ގިނަ ބަތަލާއިން ހަދިޔާކުރި ފައިސާގެ އަދަދެއް ހާމައެއްނުކުރެ އެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނަ އެކްޓަރުން ވެސް ވަނީ މިހާތަނަށް ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަރިން ހަދިޔާކުރި އަދަދު ހާމަކުރިޔަސް، ބައެއް ތަރިން ވަނީ އަދަދު ސިއްރުކޮށްފަ އެވެ.