ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ.ރަސްދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވަނީ ކެނެޑާ ފިރިހެނެކެވެ. ރަސްދޫ ކައިރީގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އެ މީހާ މަރުވި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ ހަވީރު 4:30 ހާއިރު ކަމަށް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ މީހާ ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ފުލުހުންނަށް އެންގެވި،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މޫދަށް އެރި އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިސްޓުން ގެއްލުމާއި މަރުވުމުގެ ހާދިސާތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.