އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެންމީހާ އައިސީޔޫގައި، އަދިވެސް ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާން އަންހެންމީހާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ އަންހެންމީހާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގަ އެވެ. ސީރިއަސް ހާލަތުގައި އޮތް އެ ޒުވާނާ ނޭވާލަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ކަމަށް އަފްއާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބޮލަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، މެޝިންތަކުގެ އެހީގައި އިތުރު ފަރުވާ އަށް އެ ޒުވާނާ މާލެ ގެންދިޔައީ އޭނާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ފިތިރޯނު މަގުން، އެމްޕީއެލް ކައިރީ ރޭ 12:30 ހާއިރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލް ފަހަތުގައި އިން އަންހެން މީހާގެ އިތުރުން ސައިކަލް ދުއްވަން އިން ފިރިހެން މީހާގެ ފަޔަށް ވެސް އަނިޔާވި އެވެ. އެކަމަކު މީހާ އަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ނުލިބި ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ.

އެކްސިޑެންޓު ހިނގަން ދިމާވީ، އެ މަގުގައި އަޅާފައި ހުރި ބަމްޕަރެއްގެ މަތިން ދިޔަ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކަހާލައިގެން ގޮސްގެންނެވެ. އެއާއެކު، އަންހެން މީހާގެ ބޯ ތާރުގަނޑުގައި ޖެހި ވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ ވެހިކަލެއްގައި އަންހެންމީހާ ހުޅުމާލޭގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައި ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ލޭ ފޭބި އެވެ. އެކްސިޑެންޓު ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ވެސް ބައިވަރު ލޭ ހުއްޓެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން ދިމާވި ބަމްޕަރަކީ އެ މަގުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން މޫދަށް ފެން ފޮނުވުމަށް މަގު ހުރަސްކޮށް އަޅާފައި ހުރި ހޮޅިތައް ފޮރުވުމަށް، އުސްކޮށް ހަދާފައިވާ ބަމްޕަރެއް ކަމަށްވެ އެވެ. ރޭގަނޑު ގަޑީގައި އެ މަގުގައި ދުއްވާފައި ދާއިރު، މަގުގައި މާބޮޑު އަލިކަމެއް ނެތުމުން ބަމްޕަރު ނުފެންނާތީ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ.