އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގުކުރަން ގޮވާލައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަހުމަދު ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގުކުރާއިރު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.


ފުލުހުން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝަމީމް ވަނީ ބޮޑެތި މަައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް އުފެއްދި މޭޖަ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެންޓަރުން އެ ދެ މައްސަލަ ވެސް އަލުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ވެސް އިތުބާރު ނެތް ބަޔަކު މި ފަދަ ބޮޑު މައްސަލަތައް އަލުން ބަލާއިރު، ކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަފްރާޝިމް އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނިއިރު، އޭނާ އަވަހާރަކޮށްލަން ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ކުށުގައި މަރުގެ ހުކުމް އައިސްފައިވާ ހުސެއިން ހުމާމްގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ވަނީ ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް އަލުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.

މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ތަން ހަދައި ނިމިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގޮވާލީ މަރުގެ މައްސަލަތައް އަލުން ބަލަން ނިންމައި ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދަނިކޮށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރުމަށެވެ.

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ތަހުގީގަށް އެނގިފައި ވާއިރު އެއީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ބަޔަކު ފައިސާ ދީގެން ކުރުވި ކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މަރުގެ ހާދިސާއަށް ފަސް އަހަރު ވީއިރު ވެސް، ފައިސާ ހަރަދުކުރި ބަޔަކު މިހާތަނަށް ވެސް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ. އަދި ރިލްވާން ވަގަށް ނެގިތާ ތިން އަހަރު ވެފައިވާއިރު އެއީ ކޮން ބަޔަކު ކޮން މަގްސަދެއްގައި ކުރި ކަމެއްކަން ވެސް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ.