ގައިދީ މަރުވީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބި ކަމަށް ބުނެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު މަރުވި ގ. ކީމާ އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.


މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، 2015 ގެ މެއި އެއް ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ އަބްދުﷲ، 51، މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ ބައްޔަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށެވެ.

އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ "ނުހައްގުން ޖަލަށްލައި ހައްގުތަކުން މަހްރޫމްކުރި" އަބްދުﷲ އަކީ އެއްވެސް ބައްޔަކަށް ބޭސްކުރަމުން ނުދާ، ޖާނުން ވަރުގަދަ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޖަލަށް ލީ ފަހުން ސިއްހީ ހާލަތު ދަށްވަމުންދާތީ، އެކި ފަހަރުމަތިން ފަރުވާ އަށް ކަރެކްޝަންސްގައި އެދުމުން ވެސް އަޅާލާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ. އެ ބަޔާނުގައި އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ބުނީ އަބްދުﷲ އިއްޔެ މާލެ ގެނެސް ފަރުވާ ދޭން ފެށީ، އަނބުރައިގަނެގެން ގޮޅި ތެރެއަށް ވެއްޓުމުން، އެ ވަގުތު ގޮޅީގައި ތިބި މީހުން އަޑުގަދަކުރަން ފެށުމުން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ އަށް ފަރުވާ ދޭން ފެށީ ހޮޑުލާއިރު އަދި ބޮޑުކަމުދާއިރު ކަޅުރަތް ކުލައިގެ ލޭ އަންނާތީ ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އެދުނުތާ ވެސް ތިން ވަނަ އަށް ވީ ދުވަހު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއެއްގެ ސިއްހީ ހާލަތު އެހާ ދަށަށް ދިޔައިރު ވެސް ފަރުވާ ލަސްކުރުމަކީ އެ މައްސަލާގައި ކަރެކްޝަންސްގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރަން ޖާގަ އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބަލި ހާލަތު ސީރިއަސް ކަމަށް މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ޝަކުވާކުރުމުން ވެސް ފަރުވާ ދޭން މިގެނައި ކަމަށް ވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި. އެހެންވީމަ މިކަން ހިނގައިދަ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަބްދުﷲ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމާއި އެހެން ވެސް ޒަރޫރީ ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމުގައި އިހުމާލުވާކަން އޭނާ އަށް ވަނީ ތަޖުރިބާ ކުރެއްވިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތަކަކީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި އަމީތު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ޖަލުތަކުގައި ގައިދީންނަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް އަމީތު ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރައްވާފައި.

"ޖަލުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި އިހުމާލު އެބަހުރި، އަޅުގަނޑު އެކަން ތަޖުރިބާކޮށްފިން. އެހެންވީމަ އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބުނު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ މެދު އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވަން،" އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ޖަލުގައި "ގޮތް ނޭނގޭ" މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވޭ ކަމަށާއި މިހުރިހާ މަރުތަކަކީ ވެސް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ޖެހޭނެ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރު ވެސް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭނެ. ހާއްސަކޮށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އިސް ނަގައިގެން މިކަން ބަލައި އަބްދުﷲ ރަޝީދާ މެދު އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ،" އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކަކީ އިންސާނުން ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. މިއީ ވެސް އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.