އެންމެ އުސް އިމާރާތް، ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި އެވެ.


ޔޫއޭއީގެ ވެރިރަށް އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޒިޔާރާތް ކުރެއްވުމުން އެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ އެ ތަނުގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލެވެ. އެ ޒިޔާރަތުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ބުރުޖް ޚަލީފާގައި އިއްޒަތްތެރިން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ބުރުޖް ޚަލީފާއަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ އިމާރާތެވެ. އުސްމިނުގައި 2700 ފޫޓް ހުންނަ އެ އިމާރާތުގައި 164 ފްލޯ ހުރެ އެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޔޫއޭއީ އަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.