އުމަރު އެމްޑީޕީއާ ވައި ވެސް އެޅުނަ ނުދޭނަން: ހަސަން ލަތީފް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އުމަރު ނަސީރު، އެމްޑީޕީއާ ވައިވެސް އެޅުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ޖޭޕީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމުން، އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން ފާޅުކުރާ ޝުއޫރުތަކާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ހަސަން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ ހަލާކުކޮށްލަން އުމަރަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުމަރު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު
ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

"އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން، އުމަރު ނަސީރު އެމްޑީޕީ ހަލާކުކޮށްލަން، އެމްޑީޕީއާ ވައިވެސް އެޅުނަކަ ނުދޭނެ، ވަރަށް ސާފު،" އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އުމަރު ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ވެސް ހަސަން، އުމަރަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިނުލެއްވޭނަމަ، އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވުމުން ހަސަން ވަނީ ޖޭޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އުމަރު ނުބައްލަވަނީތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ހަސަން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޕާޓީގެ ލީޑަރެވެ. އެއީ ވާދަކޮށްގެން ޓިކެޓު ހޯދާ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އުމަރަށް ފާޑު ކިޔައި، ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ލީޑަރު ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅަކު، ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރާނަމޭ ވިދާޅުވުމަކީ ގަވައިދު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ނުވަތަ އެ ގަވައިދާއި ޖޭޕީގެ މެމްބަރުންގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމަށް ދައްކަވާ ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.

އުމަރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވާ އެއް ބޭފުޅަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އެވެ.

މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އުމަރަކީ އެކުވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލާ މީހެއް ކަމަށެވެ. މުސްތަފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުމަރަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވުރެ ރައްޔިތުން ރުޅިއަންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

"އުމަރަކީ ހައްލެއް ނޫން. އުމަރަކީ ފެންނަން ހުރި މުސީބާތެއް. އެކުވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލާ މީހެއް. އިސްލާހަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އޮތް ހުރަހެއް. ސުލްހައަށް އޮތް ހުރަހެއް،" މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އުމަރު ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީން މިދިޔަ ނުވަ އަހަރު ދުވަހު އަދާކުރީ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެރިކަން ހޯދައި ދޭ "ކިންގް މޭކާ"އެއްގެ ދައުރު ކަމަށާއި އެކަން "ކިންގް" ރޯލަށް ނުވަތަ ވެރިކަމަށް އައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއަކަށް ސިޔާސަތުތައް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އުމަރު ދެވަނަ ފަހަަރަށް ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެ ޕާޓީ ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ކޯލިޝަނެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ފެށުނީއްސުރެ އުމަރު އެންމެ ބޮޑަށް ހިޔާލު ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ނުވަތަ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ޖޭޕީގެ ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

އުމަރު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ ނުވަތަ ނަޝީދު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖޭޕީއާ އެކު ބާއްވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖޭޕީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަންގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކީ ނަޝީދު ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅެއް ނަމަ ޖޭޕީއާ ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ޖޭޕީގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކީ ގާސިމް ކަމަށް ހެދުމަށް ކަމަށާއި ޖޭޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާނީ އެ ފުރުސަތު ގާސިމަށް ބަންދުވުމުން ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.