މާމިގިލީގައި އެމްޕީއެލުން ހަދާ ބަނދަރުގެ ވަށާފާރު ވައްޓާލައިފި

އދ. މާމިގިލީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޕީއެލުން ތަރައްގީ ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާ ފާރުން ބޮޑު ބައެއް ވައްޓާލައިފި އެވެ.


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ގުރޫޕުން ހަދާފައިވާ މާމިގިލީ ބަނދަރުގެ ބައެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް އެމްޕީއެލްއާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ އިރު އެ ރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ މީގެ ކުރިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ބަނދަރުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހޯމް އީޒީ ސޮލިއުޝަންގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ނަސީރު މިއަދު ބުނީ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި އެ ބަނދަރުގެ ވަށާފާރުގެ 90 މީޓަރު ދިގުމިނުގެ ތަންގަނޑެއް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ތިން ފޫޓް އުސް ފާރެކެވެ.

"ރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާފަ އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ 8:00 ހާއިރު. ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ދަންވަރު ކުރިކަމެއް ކަމަށް،" މުހައްމަދު ބުންޏެވެ.

މާމިގިލީ ޕޯޓުގެ ފާރު ވައްޓާލާފަ-- އެމައްސަލަ ވަނީ ފުލުހުންނަށްވެސް ހުށަހަޅާފަ--

މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޝިހާމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު އެ ކައުންސިލަށް ލިބުމާއެކު އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖުމުލަ 1،300 މީޓަރު ދިގުމިނުގެ އެ ބަނދަރަކީ ރާއްޖެ އަށް އާއްމުކޮށް ހިލަ އާއި ހިލަވެލި އުފުލާ ސައިޒުގެ ބޯޓުފަހަރަށް ކައިރި ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ބަނދަރެކެވެ. އެމްޕީއެލުން ބުނީ މާމިގިލީ ބަނދަރުން އެ ކުންފުނިން ބޭނުން ކުރާނީ 600 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށެވެ.