ގައިދީންގެ ބަޔާން މީޑިއާގައި ޝާއިއު ކުރީމާ އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނުބުނި

ގައިދީންގެ ފަރާތުން ނެރޭ ބަޔާންތައް ޝާއިއުކުރާ މީޑިއާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން ނަމަވެސް، އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ހާމަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.


ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަ ކަރެކްޝަނުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެފަދަ ބަޔާންތަކާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިއުކުރާ ނަމަ އެ މީޑިއާއަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތަކާ މެދު އަޅަނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ކަރެކްޝަންސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ "ތިކަމަށް ކޮމެންޓެއް ނެތް" ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ވެސް މިހާރު ވަނީ ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ. ފުލުހުން އިއްޔެ ވަނީ "މިހާރު" ނޫހަށާއި "އަވަސް" ނޫހަށް ގޮސް އަދީބުގެ ބަޔާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން މީޑިއާތަކަށް ދަނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބަޔާނާއި ގުޅިގެން އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއްވި އެވެ.

ދޭތެރެދޭތެރެ އިން އަދީބު ބަޔާންތައް ނެރުއްވާއިރު ދާދި ފަހުން ވަނީ ޝައިހް އިމްރާން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ނުހައްގުން ކަމަށް ބުނެ ވެސް އަދީބު ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފަ އެވެ. އަދި ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ވެސް އަދީބު ބަޔާނެއް ނެރުއްވި އެވެ.

މީޑިއާތަކަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި އަދީބުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަދީބުގެ ބަޔާން ނެރުނީ އަދީބުގެ އެދުމަށް އޭނާ ކަމަށާއި ސުވާލު ކުރަންޖެހޭނީ އޭނާ އާ ކަމަށެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ޝަރުއީ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހޯދައި، އެ މައުލޫމާތެއް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޚާއްސަ ގަވައިދުގެ ދަށުންނެވެ.

ގައިދީން ބަލަހައްޓާ އިދާރާގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރާ ދެ ގަވައިދަކީ، ގައިދީންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށާއި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގަވައިދާއި އެ މީހުންނަށް ފޯނުކުރުމާއި ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވައިދެވެ.

އެ ގަވައިދުތައް ބުނާ ގޮތުން ޝަރުއީ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ހޯދައި، އެ މައުލޫމާތެއް މީޑިއާގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ޖަލުގައި ބަންދު ކުރެވިފައިވާ މީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ އާއިލާއަށާއި ގާނޫނީ ވަކީލަށް އެކަންޏެވެ.