އަބްދުއްރަހީމް ފުލެޓް ގަތް މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ދެކަނބަލުން 9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް "ރެހެންދި-6" އަކުން ދެ ފުލެޓް ބައްލަވައިގެން މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


އޭސީސީގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ އަބްދުއްރަހީމްގެ ދެކަނބަލުން ދެ ފްލެޓު ބައްލަވައިގަތް މައްސަލަ ބަލަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ފްލެޓް ބައްލަވައިގެންނެވި މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެގޮތުން 9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރައްވައިގެން ދެ ފުލެޓް ބައްލަވައިގަތީ ކިހިނެއް ހޯއްދެވި ފައިސާއަކުންތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ދެ ދައުރު މަޖިލީހުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅަކަށް އެ އަދަދު ހަމަނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

އެފްޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އެންމެ ފަހުން ހެދި ރެހެންދި-6 އިން އަބްދުއްރަހީމާއި އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ހުސެއިން ބައްލަވައިގެންނެވި، ފެންވަރު މަތީ ފްލެޓެއްގެ އަގު އުޅެނީ 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާގަ އެވެ. އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ދެ ފްލެޓު ބައްލަވައިގެންނެވި ކަން މީޑިއާގައި އޭރު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އޭރު އޭނާ ވިދާޅުވީ ދެ ފްލެޓުގެ ތެރެއިން އެއް ފްލެޓު ބައްލަވައިގެންނެވީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ފްލެޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ފްލެޓް ބައްލަވައިގެންނެވި ގޮތް ހާމަކުރައްވަން އަބްދުއްރަހީމް މީޑިއާގައި ދެކޮޅު ހެއްދެވި އެވެ. އޭނާ ހަމައެކަނި ވިދާޅުވީ މެމްބަރުކަމުގެ އިތުރުން އާމްދަނީ ހޯދަން އިތުރު ކަންކަން ވެސް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"ގެޔަށް ވަންނަ ވަރުގެ އެއްޗެއް މީޑިއާއަކަށް ހިއްސާއެއް ނުކުރެވޭނެ،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަތައް ފެތުރިޔަސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ އެވެ.