ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ފުވައްމުލަކުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަމަނާ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.


ޕީޕީއެމުން ބުނީ ފަސްޓް ލޭޑީ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތީ އެރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައި އެމީހުންނަށް މިވަގުތު ދަތިވެފައި ހުރި ކަންކަން އޮޅުން ފިލުއްވައި ވީހާވެސް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ރައީސް ޔާމީން ކެމްޕެއިން އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ އަދުލީ އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ފަސްޓް ލޭޑީ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިއުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ނިކުތް ކަމަށެވެ. އަދުލީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކުން ކިޔާފައި ވަނީ އެހެން ރަށްރަށުން ނުކިޔާ ފަދަ ހޫނު މަރުހަބާއެކެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިއުމަށް ޖަމާވި މީހުން

ފަސްޓް ލޭޑީ އަށް ފިނިފެންމަލުގެ ސްޓޭޖެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި އިރު "ފުވައްމުލަކުން މީގެ ކުރިން ނުނިކުންނަހާ އަދަދަށް މީހުން ނިކުތް" ކަމަށް އަދުލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ދެ ކަމުން ވެސް ތަފާތު އެބަފެނޭ،"

ފަސްޓް ލޭޑީ މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިއުމަށް މީހުން ޖަމާވެފައި

އަދުލީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު މީހުން އެކަމަނާ އަށް ކީ މަރުހަބާއިން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު އެނގޭ ކަމަށެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީގެ ތިން ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި އެ ރަށު ބަޔަކާ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

ފަސްޓް ލޭޑީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ތ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ޕީޕީއެމުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ތ.ވޭމަންޑޫގައި ވަނީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ވެސް ބާއްވައިފަ އެވެ.