ޚަބަރު / ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭގެ މަޝްރޫއު

ހުޅުލޭގައި ހަދާ އާ ރަންވޭގެ އެންމެ ފަހު ތާރު ފަށަލަ އަޅަން ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އެންމެ ފަހު ތާރު ފަށަލަ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭގެ އެންމެ ފަހު ތާރު ފަށަލަ އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ދިގުމިނުގައި 3،400 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 60 މީޓަރު ހުންނަ އާ ރަންވޭގެ ފަހު ތާރު ފަށަލަން އަޅަން ފެށީ އިއްޔެ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އާ ރަންވޭގެ ފަހު ތާރު ފަށަލަ އެޅި ދުވަސް ތާރީހީ ދުވަހަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުން ކަމަށެވެ.

އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގެ ކުރިން ނިންމަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް، އެމްއޭސީއެލް އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ. އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެންމެ ފަހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ އެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. - ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް

ޗައިނާގެ ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (ބީޔޫސީޖީ) އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އާ ރަންވޭ ހަދަނީ ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިގެންނެވެ.

މި ލޯނުގައި ރަންވޭގެ އިތުރުން 45 މިލިއަން ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރެވޭނެ ފިއުލް ފާމަކާއި 80،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ފެސިލީޓީއެއް ހެދުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުންޏެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނި ގޮތުގައި އޮގަސްޓް މަހު ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމި، މި އަހަރުގެ ފިނި މޫސުމަށް އިތުރު އެއާލައިންތަކަށް ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފެށޭނެ އެވެ. އާ ރަންވޭ ނިމުމާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށާ އެއާލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ އެއާލައިންތައް ހިމެނެ އެވެ.

އޮގަސްޓް މަހު އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާއިރު، މިހާރު ވަނީ ފަސް ދިމާލަކުން، ދެ ރަންވޭ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ. ދެ ރަންވޭ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރޭގަނޑު 12 އިން ހެނދުނު ހައެއް ޖަހަންދެން އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބަންދުކޮށްގެންނެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 49 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 92%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 8%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޝޮކްތެރަޕީ

18 June 2018

ނަޝީދު އުޅުނީ މިރާއްޖޭގެ ބާރުކުޑަކޮ އިންޑިޔާގެ މުށުތެރަޔަލާން މީގެންމިސަލާމައްވީ ހަމަކިރިޔާ ރާއްޖޭގެ އަމިލަވަންތަކަންގެއްލި ޑޮލަރުގެތާށިކަން ކުރިމަތިވި އިންޑިޔާ މީހުން މިރާއްޖޭގެ އިސްމަގާމުތަކުގާ ވަޒީފާތަކުގާ އެތިބެނީ މިހާރުވެސް ޔާމިން މިކާރާކަންތަކުގާ ފައްފަށުން ށުކުރުއަދާކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހައިދަރު

18 June 2018

ނޫސްވެރިން މިކަހަލަ ސުރުހީ ލިޔާއިރު ކުޑަކޮއްވެސް ރިސަރޗް ކޮއްލާނަމަ ކިޔުންތެރިންނަށް ތެދުމައުލޫމާތު ލިބޭނެދޯ ؟ ސުރުހީގަ މިވަނީ “ހާފް ޓުރުތް” އެހެނީ ރަންވޭގެ މެދުތެރޭ ބައިގަ އަދި ފައުންޑޭށަންލޭޔަރ ވެސްނާޅާ !

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލީމް

17 June 2018

އާޓާމިނަލަށްވެސް ލޯނުތައްނަގާފަވީ. ޖީއެމްއާރ ފޮނުވާލާފަ ކިތައްއަހަރު ވޭސްޓުމިވީ. 400 މިލިޔަންޑޮލަރުން ހަމައެކަނި ރަންވޭ. ޢެތަންވެސް ނުނިންމުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ބުއްޅަބޭ

17 June 2018

ޖީސެމްއާރުން ލޯނުނުނަގާތަ؟ އެލޯނުވެސް ދައްކަންޖެހެނީ ދިވެހިން! ފައިދާ ޖީއެމްއާރަށް! ޑޮލަރުކޮޅު ބޭންކްއޮފްޢިންޑިޔާއަށް، ކޭޝްޕޭމަންޓްސް ފޮށްޓައްލައިގެން އިންޑިޔާއަށް، އަނެއްރާއްޖޭގަދޯހުރީ، އެހެންވެތާ ތަންދޮރޮ އޮޅުންނުފިލާހުރީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ހާސަރު

17 June 2018

ތިޔައީ ބަލަ ދެބަޔަށް އޮންނަ ރަންވޭއެއްތަ؟ އަދި ހަމަގައިމުވެސް މެދުތެރޭގައި ކުރިން އެއަރޓެކްސީ ޓާރމިނަލް ހުރިދިމާ އެއޮތީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ތާރުނާޅާދޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިބެއްޔާ

17 June 2018

ތީ މަގޭވެސް ސުވާލަކީ. އެތައް ފަށަލައެއް ހުންނަ ތަޅުމެއްގައި މެދުތެރޭގައި އަދި ނުފެށިއޮތް ބައިގައި ހުރިހާ ފަށަލައެއް ލެވޭނެބާއޭ އަދި ފަހުން އެބައި ހެދީމާ މުޅި ރަންވޭގެ ކޮލިޓީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެހޭ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މަމޮޅު

18 June 2018

އެމްއޭސީއެލްގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ބައިގަ ތިބެނީ ވަރަށް ކުޅަދާނަ ޖީއެމްއާރުން އިންޑިޔާއިން ކިޔަވަދިން ހުރިހާއެއްޗެއްދަންނަކަމަށް އުޅޭ އެންޖިނިއަތުންނޭ. ޢެންމެ ފަހުންވެސް މިހާރުގެ ރަނވޭ ހަދަނީއޭ ކިޔާގެން އެތައްމިލިއަން ޑޮލަރުތަކެއް ހަރަދުކޮއަްފަ އެގަތްގަނޑު އެއޮތީފެންނަން.

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ123

17 June 2018

ޢިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން އެހާބޮޑަށް ޔާމީންދެކެ ބިރުގަންނަނީ މިފަދަ ބޮޑެތި މަސްރޫއުތަށް ހިންގާތީ ދިވެހީންނަށް ނުވާނެ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވިއްކާލައިފައޮތް އެއަރ ޕޯރޓް އެތައް މިލިޔަން ޑޮލަރެއް ދައްކާ އަދި ހަމަ އެއެއަރޕޯރޓް އަމިއްލަޔަށް ހަދާ ނިންމާލާތަން ބަލަން އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް ކުޅަދާނަ ވާވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވެގެން ތެޅިފޮޅެނީ އަދި މާލެ ހުޅުމާލެ ބުރިޖަކީވެސް ހަމައެފަދަ މިސާލެކެވެ ދެން މިހާރު ވަރަށް އަސަރު ކުރާނެތާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙްން

17 June 2018

ޢެގްޒިމް ބޭންކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ދަރައިފަ އޮތް ވަރު ނުބުނާނަންތަ؟ ޗައިނާއިން ލަންކާގަ އެޅި އެއާ ޕޯޓަށް މިހާރު އުދުހެނީ އެންމެ އެއާލައިނެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454