ދުވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ބާއްވަން އުޅުނު ދުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، ހައްޔަރުކުރި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި އިތުރު ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.


ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް "ޖަޒީރާ ރަން"ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީން ބާއްވަން އުޅުނު ދުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި، ހަސަން ލަތީފާއެކު ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ(އިންތި) އިތުރުން ވެސް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ. އެ އެންމެން ވެސް މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

ހައްޔަރުކުރި ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމުން އެމްޑީޕީން ކުރި ޓްވީޓް

އެމްޑީޕީގެ އެ ދުވުން ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 2:00 އިން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 6:30 ވަންދެން އެތަން އާންމުންނަށް ބަންދުވާނެ ކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެހެންވެ، އެތަނުގައި ދުވުން ބޭއްވޭ ގޮތެއް ނުވުމުން ދުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މަގުމަތީގަ އެވެ.

އެމްޑީޕީން މީގެކުރިން ބާއްވަން އުޅުނު ބައެއް ހަރަކާތްތައް ވެސް ހުއްޓުވާފައިވެ އެވެ. ދާދިފަހުން އެ ޕާޓީން ބޭއްވި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ހުއްޓުވަން ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުން ފުލުހުން ވަނީ އެ ޕްރައިމަރީ ހުއްޓުވައި، ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެމްޑީޕީން ޕްރައިމަރީ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނަތީޖާ އިއުލާންކުރި އެވެ. އެ ޕްރައިމަރީގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް ކައުންސިލަރުން މިހާރު ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.