ޚަބަރު / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ހުޅުމާލޭން އިބޫ އަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފި

އިބޫ މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި.

10 ޖުލައި 2018 - 16:58

71 comments

ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ހުޅުމާލޭން ހަމަލަ ދޭން ބަޔަކު މިއަދު މަސައްކަތްކޮށްފި އެވެ.

ކެމްޕެއިންގައި އިބޫ ހުޅުމާލެ އަށް ވަޑައިގެން އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް، އެރަށު ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނި ގޮތުގައި، އިބޫ އަށް ހަމަލަ ދިނުމަށް އުޅުމުން އެކަމަށް ހުރަސްއެޅީ ކައިރީގައި ތިބި މީހުންނެވެ. އިބޫއާއެކު، އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވީ އިބޫ އަށް ހަމަލަ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރީ ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ ޒުވާނުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ދެ އެކްޓިވިސްޓުން ކަމަށް ވެސް ޝިފާޒް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ.

ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރިން އިބޫ ހިންގަވާފައި ދަނިކޮށް ސައިކަލްގައި ދެ މީހަކު ގޮސް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފެށުމުން، އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި އިބޫގެ ސެކިއުރިޓީން ވަނީ އިބޫއަށް ހިމާޔަތްދީފަ އެވެ. އަދި ވެހިކަލެއްގައި އިބޫ ވަނީ އެ ސަރަހައްދުން ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.

ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހަކު ނެތެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

އިބޫގެ ދޮރުން ދޮރަށް ހަރަކާތަށް ބަޔަކު ހުރަސް އެޅި ނަމަވެސް އިބޫ ވަނީ ހުއްޓާނުލައްވައި އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި އިބޫ އަށް ހަމަލަ ދޭން އުޅުނު މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ ވަނީ މީގެކުރިން މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިފަ އެވެ. އެ ދެ ރަށުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް އަމާންކަމާއެކު އެވެ.

71 ކޮމެންޓް, 268 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 15%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 81%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ފާތުމާ

11 July 2018

މަމެން ޖަޒީރާ ކުދިން ތިހެން އުޅެން ވެއްޖިއްޔާ...ގިނަވާނީ ތި ޕީޕީ ބައިގަޑަށް ނޭރޭ ރަށް ރަށް މި ރާއްޖޭގަ...

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާކިރު

11 July 2018

ކޮބާ ވީޑިއޯ؟ ނުކެރޭނެ ލާކަށް ! އަތައްގޮވި ކަޅުތެޔޮ ޑުރާމާ ފެއިލްވީ...

The name is already taken The name is available. Register?

ފާތުމާ

11 July 2018

ކަލޯ ވީޑިއޯ އެ އޮތީ މުޅި ސޯސިއަލް މީޑިއާގަ....

The name is already taken The name is available. Register?

Mohamed salim

11 July 2018

ބަޔަކަށް ތުހުމަތު ކުރުވާކަށް އުޅުއްވާނެކަމެއް ނެތް. އެކަން ކުރި މީހުން އެނގޭނެ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް. ފޮޓޯތަކާއެކު ހާމަކުރައްވާ! ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ! އދ ގެ ޓީމަށް ދައްކަން ހަމައެކަނި މޭކަޕުކޮށްފައި ފޮޓޯ ނެގިއަކަސް ކަމަކު ނުދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަށްޑޫ މީހާ

10 July 2018

ހަމަލާދިން މިޙުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށްގޮވާލަން. ހަމަލާ ދިން މީހުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުންތަކެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިފުޅު

10 July 2018

ތަ މެންގެ ރައީސަށް ހުކުރު ހަމަވާ އެއްވެސް ރަށަކަށް އަރަން ނުކެރުމަކީ މަ މެންގެ ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް އަނިޔާ ކޮށް ދިމާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހޭ؟ ހާދަ ދެރަވަރޭ ދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ވާލުސޮރު

10 July 2018

ދެން އިވޭނީ އިންތިޚާބް ބާއްވާނެ މާހައުލެއް ނެތިގެން މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް އިންތިޚާބް ފަސްކުރި ވާހަކަހެން މަށަށް ހީވަނީ. އަދި މުޅިންވެސް ކަންކަން ވަމުން މިދަނީ އެމަގުން. މަޖިލިސްގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލުނީމަ ގޮނޑި ގެއްލުނިއްޔޭކިޔާފަ 12 މެންބަރަކު މަޖިލިހަށް ވަނަ ނުދިނީ. ދެން ސްޕްރީމް ކޯޓުން "އުންމީދުނުކުރާ އަމުރެއް" ނެރުނީމަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ އެ ކޯޓުގެ އިތުރު ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކޮށް މަގާމް ގެއްލުވާލީ. ދެން ވޯޓުން މޮޅުނުވާނެހެން ހީވީމަ އިންތިޚާބް ނުބާއްވާނީ.. ކިހާ ސަޅި!!! ބައެއްގެ ގަޓު ހުންނާނީ ދެން މިހާވަރަކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިލްލީ

10 July 2018

ތިކަން ދަސްކޮށްދިނީ ކޮންބައެއްތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ޗެލްސީ

10 July 2018

ރައީސަކާ ވައްތަރު ވާނީ މޫނުމަތިން ނުލަފާ ވައްތަރުޖަހާފަ ގަދަކަމުންނޫނީ މީހަކާ ދިމާލައް ހީލަންވެސް ނޭނގުނީމަތަ..

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްތުބޭ

10 July 2018

ތިއީ އަމިއްލެއައް ޖެހި ސަކަރާތެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ރޮކެޓް ސައިންސް

10 July 2018

ކަޅުތެލަކީ ހަމައެކަނި ޕޕ މީހުންނަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ވެސް ނޫން. މޮޔައީ ވަކި ވަރަކަށް ނޫންވިއްޔާއެވެ. ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުނީމާ އަހަރުމެން ކުރާނެކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެމީހުންގެ ބޭނުމަކީ ވެސް ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުވާލާފަ އިންތިހާބު ލަސްކުރުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެއީ ފިޔަވަޅު އެޅީމާ އެއިން ރެކެން ބަހަނާ ދެއްކުންކަމަށް އެކަށީގެންވެއެވެ. ކާމިޔާބު ވާނެ ކޮޅެއް ނުފެނިއްޖެއްޔާ 144 ވެސް އަދިއެއްފަހަރު އިއުލާނު ކޮއްފާނެއެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކަންތަށް ވަމުން ގޮސްސަހުރިގޮތެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454