ރައީސް ޔާމީނަށް، ވަހީދު ހޯއްދެވި ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ވެސް ނުލިބޭނެ: މާރިޔާ

އެންމެ ފަހު އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ހޯއްދެވި ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު މަލާމަތްކުރައްވައިފި އެވެ.


ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސްކަމުން މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް ވަހީދު، 2013 ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ ފަސް ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ. އޭގެ ފަހުން އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި އެމަނިކުފާނު މަޝްހޫރުވެވަޑައިގަތީ "ފަސް ޕަސެންޓް" ގޮތުގަ އެވެ.

ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ވާދަކުރެއްވި އިންތިހާބުގައި ވަހީދަށް 10،750 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޔާމީނަށް 53،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއް ވަނަ، އެމްޑީޕީގެ ނަޝީދު 95،224 ވޯޓު ހޯއްދެވި އެވެ. ތިން ވަނާގައި ގާސިމް ހުންނެވީ 50،422 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާރިޔާ މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކެމްޕެއިން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ "މި ސަރުކާރު ސިއްސައިގެންދާ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް" ސެޕްޓެމްބަރު 23ގެ އިންތިހާބުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިހާ ހިސާބަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ދޭން އޮތީ އުފާވެރި ހަބަރެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ޑރ. ވަހީދު ހޯއްދެވި ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ވެސް ރައީސް ޔާމީނަކަށް ނުލިބޭނެ،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ތުހުމަތުކުރާ ގޮތަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކިތަންމެ މަކަރެއް ހެދިޔަސް، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.