އަމީނިއްޔާގެ ޒަމާންވީ "ލޯގޯ" މޮނިއުމެންޓަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބޭރުގައި ހަދާފައި ހުންނަ ޒަމާންވީ ލޯގޯ އެ ސްކޫލުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.


އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބާ އިމާރާތް ތަޅާލާފައިވާއިރު އެ އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ޗާންދަނީ މަގަށްވާ ގޮތަށް ރާނާފައި ހުރި އެސްކޫލުގެ ލޯގޯ މިއަދު ވަނީ އެ ތަނުން ނަގާފަ އެވެ. އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބެޖުގައި ހިމެނޭ ބޮޅާއި ތަރީގެ އިތުރުން އެ ސްކޫލުގެ މޮޓޯ ތިރީގައި ލިޔެފައިވާ އެ ލޯގޯ ނެގުމަށް ފަހު މިހާރު ބަހައްޓާފައި ހުރީ އެސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގަ އެވެ.

އެ ލޯގޯގައި ވާ ޖަހައިގެން ނަގާ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި އާންމުކޮށް އެ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އެ މީހުންގެ މަދްރަސީ ދައުރުގެ ހަނދާންތަކާއި އެ ލޯގޯއާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އެ ދަރިވަރުން ބޭނުމަކީ އެ ލޯގޯ މޮނިއުމެންޓަކަށް ހަދާށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ލޯގޯ ނައްތައިނުލާނެ ކަމަށާއި އެއީ ޒަމާންވީ އަދި އެސްކޫލުގެ ތާރީޚާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވުމުން މޮނިއުމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ސްކޫލަށް ވަންނަ ގޭޓް ކައިރި ކުޑަ ބަގީޗާއެއް ގޮތަށް ހަދާފައި މޮނިއުމެންޓެއް ގޮތަށް އެލޯގޯ ބެއިންދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރެހުމުގައި ހިމަނާފައި ވާނެ،" ޝަފީއު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއީ، ކިހާ ޒަމާންވީ ލޯގޯއެއް ކަމެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވެސް ސާފުވާގޮތެއް ނުވި އެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބާ އިމާރާތާއި އާ އިމާރާތް-- މިހާރު ފޮޓޯ

ޒަމާންވީ އަމީނިއްޔާގެ ބާ އިމާރާތް ތަޅާލައި މި އަހަރުން ފެށިގެން ކިޔަވައިދެމުން އަންނަނީ ފަހުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އަށް ބުރީގެ އިމާރާތުގަ އެވެ. މިއީ ހިތްގައިމު، އަދި މާލޭގައި ހުރި މި ފަދަ އެންމެ ބޮޑު އިމާރާތެވެ. މުޅި އަމީނިއްޔާ ހެން މިހާރު ހިންގާނީ މި އިމާރާތުގަ އެވެ. މިއީ 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ އަމީނިއްޔާ އަށް، އެތައް ގޮތަކުން ލިބުނު ފަސޭހަ އެކެވެ.

މީގެ 74 އަހަރުކުރިން ތައުލީމު ދޭން ފެށި އެ ސްކޫލަކީ އަންހެނުންނަށް ތައުލީމް ދިނުމަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފެށި ފުރަތަމަ ސްކޫލެވެ. މަދަރަސަތުއް ސަނިއްޔާގެ ނަމުގައި ފެށި އެ ސްކޫލުގެ ނަން ފަހުން އަމީނިއްޔާ އަށް ބަދަލުކުރީ މުހައްމަދު އަމީންގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ.