ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް ބައި ލައްކަ ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ، ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށް 50،000 ޑޮލަރު (770،000ރ.) ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުންމިރޭ ބުނީ، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށާއި ގެއްލުނު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ތައުޒިޔާ ފޮނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 50،000 ޑޮލަރު އިންޑިއާ އަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ އެ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ކެރަލާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި 200 އާ ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވެ، ހަ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރު ވެސް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. އެ ހާދިސާގައި ދިވެހިން އާންމުކޮށް ގޮސް އުޅޭ ޓްރިވެންޑްރަމާއި ކޮޗިންގައި ވެސް ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ދިވެހި އާއިލާތަކަށް އޭގެ އަސަރު ކުރިމަތިވި އެވެ. މިހާރު އެ އެންމެން ވަނީ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.