އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ބަންދު، ސަރުކާރު ބަންދެއް ނޫން

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ގިނަ ސްކޫލުތަކެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާތީ، ޖެހިގެން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކިޔެވުން ބަންދު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަންދެއް ނުވާނެ އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަނީ ސްކޫލުތަކުގައި ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ކިޔެވުން ބަންދު ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމީ ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތް ދިގުލައިގެން ހިނގައިދާނެތީ ކަމަށް މުއާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ދުވަހު ބަންދުކުރަނީ ހަމައެކަނި ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ކަމަށާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދު ނުވާނެ ކަމަށް މުއާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތިން ދުވަހަށް ވީއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބަކީ ދެފުށް ފެންނަ، އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 472 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ އިރު، މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ 262,135 މީހުން އެބަތިއްބެ އެވެ.