އިންތިޚާބު ސައްހަ، ބާތިލް ކުރަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވޭ: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރުމަށް އެދި ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު މެންދުރު ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ރައީސް ޔާމީން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ ނަތީޖާ ގަބޫލު ކުރެއްވިކަން އިއުލާން ވެސް ކުރެއްވުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މޮނީޓާ ކުރި ޓްރާންސްޕޭރަންސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ޕީޕީއެމަށް ފަހިވާގޮތަށް ނަމަވެސް އިންތިހާބު ބޭއްވި ދުވަހު ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކަންކުރި ގޮތަށް ޝަރުއީ ދާއިރާ މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ. އެ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ.

"އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކޮށް އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ މަސްރަހު، ސުލްހަވެރިކަމާ އެކީ ބައްޓަން ކުރުމަށް މި ޖަމިއްޔާއިން ގޮވާލަން،" ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިންތިހާބު އޮބްޒާރުކުރި ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާ، ޖަމާއަތްތަކުން ވެސް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ ކަމެއް ނުހިނގާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. އަދި ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާ އަމާންކަމާ އެކު ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކަށް ދީފަ އެވެ.