މާދަމާގެ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް ނަން ނޯޓުކުރުން ހެނދުނު 8:30-9:45 އަށް

ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެވަޑައިގެންނެވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމާ ދިމާކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓު ދޮށަށް އެއްވި މީހުން، ދުރަށް ޖައްސައި، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ފޯރި މަރަން ފަށައިފި އެވެ.


ނިމިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބާތިލްކުރަން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ މިއަދު މެންދުރު 1:00 އަށެވެ. އެކަމަކު ހެނދުނުއްސުރެ އެތައް ބަޔަކު ތިބީ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިޔޫ ހަދައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބެވި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު ދޮށަށް ގިނައިން އެއްވީ، އޮމާންކަމާ އެކު ނިމުނު އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިބި އާންމުންނެވެ. އެކަމަކު ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަަރުން ވެސް، އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ތިބި މީހުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އާންމުން ދުރުކުރަން ފެށީ ޕީޕީއެމާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުން ޒުވާބު ކުރަން ފެށުމުންނެވެ. އާންމުން ފަހަތަށް ޖެއްސީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުން، އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓާ ހަމައަށެވެ. އެކަމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުޅަނގު ކަންމަތިން ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ޔުނިވާސަލްގެ އިމާރާތުގެ ގޯޅިގަނޑުން މީހުން ދުރެއް ނުކުރެ އެވެ. ޔުނިވާސަލްގެ އިމާރާތުގެ ކަންމަތީގައި ބެރިކޭޑް ޖަހާފައި، އޭގެ ފަހަތުގައި އާންމުން ތިބެން ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓާ އެންމެ ކައިރީގައި ތިބީ އެ ގޯޅިގަނޑަށް އެއްވެފައިވާ އާންމުންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުޅަނގު ކަންމަތިން ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ޔުނިވާސަލްގެ އިމާރާތުގެ ގޯޅިގަނޑަށް އެއްވެފައި ތިބި މީހުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން މިއަދު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

އެކަމަކު ފަހުން ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުން ގޮސް، އެ ގޯޅުގަނޑުން ވެސް މީހުން ދުރަށް ދާން އެންގި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފަހުން ފުލުހުން ވަނީ ޝީލްޑާ އެކު ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރިިން، އޯކިޑް މަގުގައި އެތުރިފަ އެވެ.

އިދިކޮޅު މީހުން އަޑުއުފުލަމުން ދަނީ އިންތިހާބު ބާތިލްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދައުވާ ލިބޭ ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އެދިފައި ވަނީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމުން ފާހަގަކުރި މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ދިނުމަށާއި އަދި އިންތިހާބު ބާތިލްކޮށް، އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަމުރުކޮށް ދިނުމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް މިހާރު ވަނީ ވަދެފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ބަލިކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިބޫ ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 134،705 ވޯޓުންނެވެ. އެއީ 58.4 ޕަސެންޓެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 96،052 ވޯޓެވެ. އެއީ، 41.6 ޕަސެންޓެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި އެންމެ ފަރަގު ބޮޑު ނަތީޖާ އެވެ.