ރައީސް ޔާމީން ނުފިއްލަވާނެ: ތަރުޖަމާނު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ފިއްލަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ބުނުން އެ މަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިރޭ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން މިރޭ ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮރަޕްޝަނާއި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެމުން ދާއިރު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވާކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެދި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ތަރުޖަމާން މުއާޒު މިރޭ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ފިއްލަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ނަމަ އެ ކަންކަން ބެލުމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވެސް އެ މަނިކުފާނާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވި ދެއްތޯ. އަށް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެލުގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގައި ވެސް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގެންނެވި ދެއްތޯ،" މުއާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ފިއްލަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ އަބުރު ކަތިލެއްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

މިމަހު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަމަނާ ފިއްލެވީ ކަމަށް ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ދޮގެއްކަން ވަރަށް އަވަހަށް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މެޑަމް ފާތުން މާދަމާ ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.