އާ ސަފީރު އިންޑިއާގެ ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އިންޑިއާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.


އައިޝާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތު ކޯވިންދަށް އެރުވީ އިންޑިއާގެ ރިިޔާސީ ގަނޑުވަރު ރާޝްތުރަޕަތީ ބަވަންގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ކޯވިންދް ވަނީ ސަފީރަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި، ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުން ލިބުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އައިޝާ ވަނީ އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިިތުރަށް ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވައިފަ އެވެ.

އައިޝާ އަކީ ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި ފުރަތަމަ އަންހެން ސަފީރެވެ.