މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރު ދައްކައިގެން މިއަދު މެންދުރު މާލޭގައި މީހަކު އަތުން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގަތް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


މިއީ، މާލޭގައި މި ހަފުތާގައި މި ގޮތަށް ފޭރުނު ދެވަނަ މައްސަލަ އެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ފޭރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އާންމުވެ، އެތައް ބައެއްގެ އަތުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ފައިސާ ވަނީ ފޭރިގެންފަ އެވެ. އެކަމަކު، މި ފޭރުންތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލް މައުލޫމާތު ފުލުހުން އަދި މީޑިއާ އަކަށް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް މާލޭގައި ވަޅިިން ބިރު ދައްކައިގެން ތިން މީހަކު ވަނީ ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަނެފަ އެވެ. ސައިކަލު ވިއްކާ ކުންފުނި، އެކްސްޕާޓްސް މޮޓޯސްގެ އޮފީހަށް ގެންދިޔަ 560،000 ރުފިޔާ ފޭރިގަތީ ދެ ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ބަޔެކެވެ. އެކަމަކު މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގައި މިއަދު ފައިސާތަކެއް ފޭރުނީ މާފަންނު އަޅިވިލާ މަގުން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހެއްގެ އަތުން ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެ ދެ މީހުން 840 ޑޮލަރު ފޭރިގަތެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.