ގާފުރޮޅާނީ ރޭވުންތެރިކަމާ އެކު، މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޕީޑު ބާރުވާނެ: އަލީ ޒާހިރު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ، ވިސްނުންތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށާއި ބާރު ސްޕީޑުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ މަންޒަރު ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، އަލީ ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާ އަލީ ޒާހިރު މިގޮތަށް، މި ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރަށް ހަ މަސްވި އިރު ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ނުހިންގުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ލަސް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ފާޑުކިޔާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެ، ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ތަރައްގީއަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް "ފުރޮޅި އެންމެ ގާކޮޅެއް ވެސް ނެތް" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އަލީ ޒާހިރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި، އެއްވެސް ރޭވުންތެރި ކަމެއް ނެތި ގާ ފުރޮޅައި މި ސަރުކާރުން ތަންތަން ސުންނާފަތިކޮށް ނުހަދާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި، ޚިދުމަތްތަކާއި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު އެތައް އަހަރަކަށް ޕްލޭންކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ދާދި އަވަހަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ހިންގަން ފަށާ މަންޒަރު ފެންނާނެ" --އަލީ ޒާހިރު
އަލީ ޒާހިރުގެ ޓުވީޓް.

މި ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާން ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަލީ ޒާހިރު ދެއްވި އިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގީ ޕްލޭނެއް ނެތި، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގައި އަލީ ޒާހިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މިސާލު ޖައްސަވަނީ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތަށް ކުރި ޚަރަދާއި ނަސަންދުރަ ތަރައްގީ ކުރުން ފަދަ މަޝްރޫއުތަކުންނެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރީ، އޭގެ ތިން އިމާރާތް ހެދޭނެ އަގުގައި ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން ބޮޑެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ފާޑުކިއުން ދިފާއުކުރަނީ، އެމަނިކުފާނު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގެވި ސްޕީޑުންނެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ، ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން އިސްކަންދީ، ހައްގުތައް ދިފާއުކޮށްދީ، އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުން ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭނެ ކަމުގެ ވައުދާ އެކުގަ އެވެ. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހަށް ވައުދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އޭގެ 83 ޕަސެންޓް ހާސިލްވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.