އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު އާއިލީ ވެރިކަމަކާ ދިމާލަށް!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ ދިގު 30 އަހަރު ހިންގެވީ އާއިލީ ވެރިކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ދެކޮޅުހެދި އެމްޑީޕީ ވެސް އާއިލީ ވެރިކަމަކާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.


ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ތުހުމަތު ބޮޑުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ހުށަހަޅަން ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރުމަށް ފަހު، ނައިބު ރައީސަކަށް އެމަނިކުފާނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ އީވާ އަބްދުﷲ ރޭ ހަމަޖެއްސުމުންނެވެ. އީވާގެ ނަން ފާސްކުރީ، ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ 64 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ތޮއްޔިބު ޝަހީމް ވެސް ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ މަގާމް ކެނެރީގެއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ. ގައުމީ މަޖިީލީހުގެ ރޭގެ ބައްދަލުވުން އޭނާ ސިފަކޮށްފައި ވަނީ ކުޅުނު ޑްރާމާއެއްގެ ގޮތަށަވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ، މިކަމުގައި ހިޔާލުފާޅުކުރި ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، އެމްޑީޕީން ވަކާލާތުކުރަމުން އަންނަ ޑިމޮކްރަސީގައި އެންމެ ރީތި ނަމޫނާއެއް ނޫނެވެ. ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު ފާސްކުރުމާ ހަމައަށް އެމަނިކުފާނު އެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަޝީދުގެ ނަންފުޅު، ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރީ ޕާޓީތެރޭގައި މަސްލަހަތު ގެއްލި، އެ ވަގުތަށް އޮތް ހައްލަކީ އެއީ ކަމަށް ދެކިގެންނެވެ.

އެ މަގާމުގެ ވާދަވެރިކަން އޮތީ ވިލުފުށީ ދާއިރާ އިން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ހަސަން އަފީފާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާ ދެމެދުގަ އެވެ. މީގެތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދުގެ ތާއީދު އޮތީ އަފީފަށެވެ. ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަސްލަމް ހަމަޖެއްސެވުމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ "އާއިލީ ވެރިކަން ނޫންތޯ" ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބަކަށް އީވާގެ ނަން ފާސްކުރުމުން އެކަކު ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓެއް.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލުމުން، އީވާގެ ނަން ފިޔަވައި އެހެން ނަމެއް ހުށައެއްނާޅަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލައި އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އަންހެން ބޭފުޅަކު އިންނެވުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބަޔަކު އައީ ވަކާލާތުކުރަމުންނެވެ. އެ ޝުއޫރުތަކާ އެކު ނައިބަކަށް އެހެން ނަމެއް ހުށަނޭޅީ ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

އާއިލީ ވެރިކަން އެމްޑީޕީ އަށް މިހާރު މައްސަލައަކަށް ނުވަނީތޯ ކުރާ ބަހުސްގައި، ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އީވާގެ ގާބިލްކަމާ މެދު ސުވާލެއް ނުއުފައްދަ އެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ މަޖިލީހުގައި ނަމޫނާ ދެއްކެވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އަދި ރައްޔިތުންގެ ރުހުން އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އީވާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މައްސަލައަކަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގައި ނަޝީދު އިންނަވަނިކޮށް، އާއިލީ އެހެން ބޭފުޅަކު ނައިބު ރައީސަކަށް ވެވަޑައިގަތުމެވެ.

"ރައީސަކަށް ނަޝީދުގެ ނަން ފާސްވުމުން، ނައިބު ރައީސް ކަން އެހެން މެމްބަރަކަށް ދެއްވި ނަމަ،" އެކަކު ލިއެފައިވެ އެވެ.

އެހެން މީހަކު ދެކޭ ގޮތުގައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ނަޝީދު ފުރަތަމަ ވެސް އިއުލާން ކުރައްވަންވީ އީވާގެ ނަމެވެ. އެހެން ނަމަ، އާންމުންގެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމަކުން އެމްޑީޕީ ސަލާމަތްވީސް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބައެއް މަގާމްތަކަށް އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮތް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެއްވި ކޮންމެ ފަހަރަކު އާއިލީ ވެރިކަމުގެ ތުހުމަތު އަޅުވަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވީ، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށް މުހައްމަދު ހަމީދު ހަމަޖެއްސެވުމެވެ. އޭނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވަނީ ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހްމަދުގެ ކޮއްކޯފުޅަކާ އެވެ.

މި ފާޑުކިއުމުން ދިފާއުވެވަޑައިގަންނަވަމުން، ހަމީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އޭނާ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ކުރެއްވި ޚިދުމަތުން ކަމަށެވެ. އެއީ، ރައީސްގެ އާއިލާއާ ގުޅުން އޮވެގެން އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގަތް މަގާމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ތޮއްޔިބު ހަމަޖެއްސެވި އިރު، އެންސްޕާގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަކަށް ހަމަޖެއްސީ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ރައީސްގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ރުގިއްޔާ މުހައްމަދެވެ.