ޚަބަރު / ވަކީލުން

ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ދުވަހެއް އަންނަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރާނެ: އީސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތަސްދީގު ކުރެއްވި ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ ބާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނެ ދުވަހެއް އަންނަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރުމާ އެކު، އެކަމާ ގުޅިގެން ބާއްވަންޖެހޭ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުން ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް ގާނޫނަކަށް ވުމާ އެކު، ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމާއި އެ މީހުންނަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކަންކަން ދެން ކުރާނީ ބާ ކައުންސިލުންނެވެ.

އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުކުރާ ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހޮވުމަށް، ބިލް ތަސްދީގުކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ޖެހޭނެ އެވެ. ބާ ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި އިތުރު ހަ ވަކީލެކެވެ. ބަންޑާރަ ނައިބު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަގާމުތަކަށް ވެސް ބޭފުޅުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ވަކީލުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.

4 ކޮމެންޓް, 6 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 83%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކަނބިލި

30 June 2019

ބަންޑާރަނައިބު އިނުމުން އިންޓެގްރިޓީ ގެއްލި ސިޔާސީވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

666666

29 June 2019

ހުރިހާ ތަނަކަށް ފިޓުވާމީހެއް ދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

އޮރެންޖު

29 June 2019

އަލިފް ކައުންސިލް ނުއުފައްދާ ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދުން އެހާރަގަޅެއްނޫން. ތަރުތީބުން ވެރިކަންކުރަން އިބޫއަށް ގޮވާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަނޑި ދިގު އުނދުޅި

29 June 2019

އޭޖީ ރިފްއަތަކީ އިންތިޚާބަކާ ނުލައި ހުރިހާ ކައިންސިލެއް ގައި ވެސް އަދި ކޮމިޝަނެއްގައި ވެސް ބައިވެރި ވެވޭ ބޭފުޅެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454