އިންޑިއާއިން އާސަންދަ ލިބުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ހައްލުކޮށްފި

ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ބޭސްފަރުވާ އަށް ގޮސް އުޅޭ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމާއި ކޮޗިންގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އާސަންދަ ލިބުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުތަކަށް އާސަންދަ ފޯރުކޮށްދެނީ ތާޑް ޕާޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ (ޓީޕީއޭ) މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވާއިރު ކުރިއާލައި އެންގުމެއް ނެތި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓީޕީއޭއިން ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް އެކަންކަން ހައްލުކޮށް އަލުން ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން އާނާންތަޕޫރީ ހޮސްޕިޓަލާއި ޗައިތަންޔާގެ އިތުރުން އާރްސީސީ އާއި ކިމްސް އަދި އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު އާސަންދަ ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ ގައުމުން ބޭސްފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާސަންދަ ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުން އެ ކުންފުނީގެ ހޮޓްލައިން 1400 އަށް ގުޅުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދެ އެވެ.