ރިޒްވާންގެ ރައްޓެހިން ބުނަނީ އޭނާ މަރުވީ ފިޓުޖެހިގެން ކަމަށް: މަންމަ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ރިޒްވާން (ބަގޭ) މަރުވީ ފިޓް ޖެހިގެން ކަމަށް، ކައިރީގައި ތިބި ރައްޓެހިންނާ ހަވާލާދީ އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ބައެއް ކްލަބްތަކަށް ކުޅުނު ބަގޭ މަރުވި އިރު ރައްޓެހިންނާ އެކު އެހެން ގެއެއްގައި އުޅޭތާ ދެތިން މަސް ވެއްޖެ އެވެ.

ބަގޭގެ މަންމަ ޒުލޭހާ މަނިކު "މިހާރު" އަށް ބުނީ ދަރިފުޅުގެ މަރާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް ފުލުހުންނާއި ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް އާއިލާއަށް އަދި ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތަހުލީލުކުރަން ބޭރަށް ފޮނުވަންވެގެން އޭނާގެ ސާމްޕަލްތަކެއް ނެގި ކަމަށާއި އޭގެ ތަފްސީލު އެނގޭނީ ނަތީޖާ ލިބުމުން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"އޭނާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުއްޖެއް ނޫން. އޭނާގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ކަށަވަރުވެފައި ނުވާ އިރު، އަޅުގަނޑު އެދެން ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުދައްކަން،" - ބަގޭގެ މަންމަ

ޒުލޭހާ ބުނި ގޮތުގައި ފިޓް ޖެހުން ފަދަ އެއްވެސް ބައްޔެއް އޭގެ ކުރިން ބަގޭއަށް ދިމާވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

"އެކަމަކު އޭނާގެ ރައްޓެހިން ބުނި އެރޭ [އާދިއްތަ ދުވަހު] އޭނާ ހުރީ ހުންއައިސްފައި ކަމަށް. އަދި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ދެ ބުރަކު ހޮޑުލެވުނު ކަމަށް ވެސް އެކުވެރިން ބުނި،" ޒުލޭހާ، 63، ކިޔައިދިނެވެ.

ރައްޓެހިންނާ ހަވާލާދީ އޭނާ ބުނީ އެމްބިއުލަންސް އައުން ލަސްވުމުން ދަރިފުޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ މާ ލަހުން ކަމަށެވެ.

ބަގޭގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން ދާ ވާހަކަތައް ޒުލޭހާ ދޮގުކުރި އެވެ. އެގޮތުން ބަގޭ އަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އޭނާގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ކަށަވަރުވެފައި ނުވާ އިރު، އަޅުގަނޑު އެދެން އެފަދަ ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުދައްކަން،" ހަތް ކުދިންގެ މަންމަ ބުންޏެވެ.

ޒުލާހާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ހަވަނަ ދަރިފުޅުގެ ކުއްލި މަރަކީ "އަޅުގަނޑުގެ ދުނިޔެ ވީރާނާ ވެގެން ދިއުމެ"ވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ބަގޭ މަރުވި އިރު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ނޫޅުނަސް ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގައި މަސައްކަތްކުރި އެވެ.

ބަގޭ ތިން ކައިވެނިކުރި އެވެ. ފުރަތަމަ ކައިވެންޏަށް ލިބުނު އަންހެން ދަރިފުޅުގެ އުމުރަކީ 10 އަހަރެވެ. އެ ކުއްޖާ ދިރިއުޅެނީ މަންމައާ އެކު ނ. މާފަރުގަ އެވެ.