އަލާމާތްތަކާ އެކު ޕެރެޑައިސް ރިސޯޓް މޮނީޓަރިން ހާލަތުގައި!

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ދެ ބިދޭސީއަަކާއި އަށް ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓު މޮނީޓަރިން ހާލަތަކަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.


ނެޝެނަލް އިމަންޖެންސީ ސެންޓަރުން މިހާރު ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ އެ މީހުން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ތަފުސީލު އަންނަނީ