ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.


ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ މި މަހު 22 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި މީހެއް ކަމަށެވެ. އެ މީހާ މިހާރު ވަނީ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކަރަންޓީންކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބިފައި ވަނީ މި މަހު 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.