ރިސޯޓުން މޫދަށް ފުންމާލި މީހާ އަދިިވެސް ނުފެނޭ

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މޫދަށް ފުންމާލި އިންޑިއާ މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޖޭ ޑަބްލިއު ރިސޯޓުގެ މިސްކިތުގެ އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މީހާ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭމޫދަށް ފުންމާލި ކަމަށް ބެލެވިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ މީހާ ހޯދުމަށް ކަނޑުގެ ސާފޭސް އިން 48.5 މިލިއަން ސްކުއާ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޑައިވް ކޮށްގެން 150،000 ސްކުއާ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި އެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާނުލާ އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އޭނާ ފެނިފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

ގެއްލުނު މީހާ ހޯދަން ބެލި ސަރަހައްދު -- ފޮޓޯ/އެމްއެންޑީއެފް

އެމްއެންޑީއެފުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ފޯނު ކޯލެއްގައި ހުރެފައި ރިސޯޓުގެ ސަޕްލައި ޖެޓީން މޫދަށް ފުންމާލާ މަންޒަރު ރިސޯޓުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެނެ އެވެ. އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ވެސް މިހާރު ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.