އިތުރު 588 މީހުންނާ އެކު އިންޑިއާގެ މަނަވަރު ފުރައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ތާށިވި އިންޑިއާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އިތުރު 588 މީހަކު އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން އެ ގައުމުގެ މަނަވަރެއް އިއްޔެ ފުރައިފި އެވެ.


ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ، މި ދަތުރުގައި ގެންދާނީ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ މީހުން އެކަނި ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުން އަނބުރާ ގެންދަން އެ ގައުމުން މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި 698 މީހުން ގެންދިޔަ އިރު ދެ ވަނަ ބުރުގައި ގެންދިޔައީ 202 މީހަކެވެ. އިއްޔެ ގެންދިޔަ މީހުންނާ އެކު ޖުމްލަ 1،488 އިންޑިއާ މީހުން ރާއްޖެއިން ގެންދެވުނީ އެވެ.

އިންޑިއިަން ހައި ކޮމިޝަން އިން އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއް

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ މީހުން ގެންދަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެގެ މޫސުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ ފުރަަން ހަމަޖެއްސި އެންމެންނަށް ނުފުރުނު ކަމަށެވެ.

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް. އެކަމާ ހެދި އެކި ރަށްރަށުން އަންނަ އިންޑިއާ މީހުންނަށް އާދެވޭ ގޮތެއް ނުވި،" ސަންޖޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ 700 އެއްހާ މީހުން އިއްޔެ ފުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ފުރި މަނަވަރު ވެސް ދާނީ ކޮޗިން އަށެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން ފުރި ދެ މަނަވަރު ވެސް ދިޔައީ އެ ސިޓީ އަށެވެ. އެ މީހުން ދާން ބޭނުން ތަންތަނަށް ދެވޭނީ، ކޮޗިންގައި 14 ދުވަހު ކަރަންޓީންގައި މަޑުކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

މި ދަތުރުތަކުުގައި ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށާއި މެޑިކަލް އިމަޖަންސީތަކުގައި ދާންޖެހޭ މީހުންނާއި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އިންޑިއާ ރައްްޔިތުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ވައިގެ މަގުންނެވެ. ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރަން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ޗެންނާއީ، ބެންގަލޫރު، މުމްބާއި އަދި ނިއު ދިއްލީ އަށެވެ. އެ ދަތުރުތައް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ސަންޖޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަށް އެމްއެންޑީއެފް އާއި ކަސްޓަމްސް އާއި އިމިގްރޭޝަން އަދި އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ދޭ އެހީތެރިކަމަށް އޭނާ ޝުކުރުއަދާ ކުރެއްވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި 27،000 އިންޑިއާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ކަމަށް އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ލޭބަރުން ހިމެނެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިއިރު އެންމެ ގިނައިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ބިދޭސީންނެވެ. މިހާތަނަށް 99 އިންޑިއާ މީހަކު މި ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެ އެވެ.