ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އަނެއްކާ ވެސް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 29 ގެ ނިޔަލަށް މިރޭ އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.


އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ މާޗް 12 ން ފެށިގެން 30 ދުވަހަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ބުރެއްގެ މަތިން ވަނީ އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރައްވަނީ 30 ދުވަހަށެވެ. އެންމެ ފަހުން އިއުލާން ކުރެއްވި ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަސް (މި މަހުގެ 30) އަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން މިރޭ ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކުރެއްވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އޮތުމުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށް، އާންމުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މުއްދަތު ދަންމާލީ ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ގާނޫނު ނަމްބަރު 7/2012 (އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދިއުމަށް ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް އަހުރެން އަންގަމެވެ،" މިނިސްޓަރު އަމީންގެ ގަރާރުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަމުން އަންނައިރު، މާލެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 ގެ މީހަކު މިދިޔަ މަހުގެ 15 ގައި ފެނުމުން އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ފުލް ލޮކްޑައުން އަށް ދިން މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާތީ، މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ލުއިތަކެއް ދޭން ސަރުކާރުން މިރޭ ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.