ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދާ ހަވާލުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.


ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބުނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން އާދަމް މުހައްމަދާ ހަވާލުކުރީ، އެ ޒިންމާ ކުރިން އަދާކުރެއްވި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރެއްވުމުން ކަމަށެވެ.

ގާޒީ އާދަމް މުހައްމަދަކީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރި ގާޒީ އެކެވެ. އޭގެ ކުރިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި އަހުމަދު ހައިލަމް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮޮވެމްބަރު މަހު ސަސްޕެންޑްކުރި ފަހުން އެ ކޯޓު ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދެވެ. ހައިލަމް ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ.