ކޮވިޑް-19: ރިކަވަރީ ރޭޓް 86 ޕަސެންޓަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި 67 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އަދި 92 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ބަލީގެ ރިކަވަރީ ރޭޓް 86 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.


އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ އާއްމުކުރި ހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 އިން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އަށް ނަތީޖާ ލިބުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެެއިން 67 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި އިރު އޭގެ ތެރެއިން 34 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ. ދިވެހިންގެ އަދަދަކީ 33 އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެމީހެއް ފިޔަވައި އެންމެން ވެސް ތިބީ މާލެ ސަރަހައްދުގަ އެވެ.

މިރޭގެ އަދަދުތަކާ އެކު ރިކަވަރީ ރޭޓް ނުވަތަ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ނިސްބަތް ވަނީ 86.29 އަށް އަރައިފަ އެވެ. މިއީ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޕަސެންޓޭޖެވެ. އެއީ 8،530 މީހުންނެވެ. އެހެންވެ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތިބި ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދަކީ 1،314 އެވެ.

ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 34 މީހަކު މަރުވެފައިވެ އެވެ. އެއީ 0.34 ޕަސެންޓެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަވީ މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހު އެވެ. ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރާއްޖޭގައި އަޅާފައި ހުރި ހަރުކަށި ފިޔަވަަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ފެށީ ޖުލައި މަހުގަ އެވެ. އޮގަސްޓްމަހުގެ ގިނަ ދުވަސްތަކުގައި 100 އަށް ވުރެ ކޭސްތައް ފެނުނު އިރު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭސްތައް ފެނުނު ދުވަސްތައް ވެސް ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ އަދަދުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުން މާލޭގެ އިތުރުން 24 ރަށަކާއި 25 ރިސޯޓެއްގައި ވެސް އެބަތިއްބެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހިގެން އެޑްމިޓްކޮށްފައި މިހާރު 93 މީހަކު ތިބި އިރު އައިސޮލޭޝަންގައި 656 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ.