ޚަބަރު / ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް:19- ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް، މާ ބޮޑަށް ލަސްނުވަނީސް ފިޔަވަޅު އަޅާ: މައުމޫން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް: ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަލުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ގޮވާލެއްވި---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

02 އެޕްރީލް 2021 - 18:55

32 comments

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަނެއްކާވެސް މައްޗަށް ދަނީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ދަރަޖަ އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ލަސްނުވަނީސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އެ މަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވިއިރު، ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދަށް ޚާއްސަކުރި ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއްޔެ ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ރެއެއްގެ 11 އިން ފަތިސް ވަންދެން އިއުލާން ކޮށްފައި އޮންނަ ކާފިއު އުވައިލުމާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތައް އާންމު އުސޫލުން ހުޅުވައިލުމާއި ސިނަމާތަކާއި ތިއޭޓަރުތަކާއި ދުވާ ޓްރެކާއި ޑޭކެއާ ސެންޓަރުތައް ޖިމް ކްލާސްތައް ހުޅުވުން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ ގްރޭޑްތަކެއްގެ ކުދިން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެގެން ކިޔެވުމާއި ގައިދުރުކަމެއް ނެތި މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރުން ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުއްދަ ކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު ދަނީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6 އިން އިއްޔެގެ ހަވީރު 6 އަށް އެކަނިވެސް 300 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެވެ. މިއީ ރެކޯޑް އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވެސް ކޮވިޑް ކޭސްތައް ހުރީ 250 އިން މަތީގަ އެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކޮވިޑް ކޭސްތައް މިހާރު ގިނަވަމުން ދަނީ އެހެން ރަށްރަށުގަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ ޓެގް ކުރައްވައި، މައުމޫން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ އެކަންކަން ސަމާލު ކަމަށް ގެންނަވައިފަ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރު ވަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަކަށެެވެ. އަދި މާ ލަސްވުމުގެ ކުރިން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވި އެވެ.

މައުމޫން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން އެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވައިފަ އެވެ. ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް މައުމޫންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރައްވަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ލުއިދިން ކަންކަން:

- ސިނަމާތަކާއި ތިއޭޓަރުތައް ހުޅުވައިލުން.

- ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވައިލުން.

- ދުވާ ޓްރެކްތައް ހުޅުވައިލުން.

- ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތައް ހުޅުވައިލުން.

- ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކުލާސްތައް ހުޅުވައިލުން.

- ޑޭކެއާގެ ހިދުމަތް ހުޅުވައިލުން.

- ޕްރީ ސްކޫލުތަކާއި ނާސަރީ ކުލާސްތައް ހުޅުވައިލުން.

- މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ކާފިއު އުވައިލުން.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އުވާލި ނަމަވެސް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އޮތް އުސޫލާއި ކައިވެނި ޕާޓީތަކާއި ހަފުލާތައް ބޭއްވުމާއި އެއްތަނަކަށް ފަސް މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅުމާއި ކަރަންޓީން ވުމުގައި އޮތް އުސޫލު އަދިވެސް ވަނީ ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރުމުގައި 72 ގަޑިއިރުގެ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓް އޮތުމާއި ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އަންނަ މީހުން 10 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ވާން އަދިވެސް ޖެހޭނެ އެވެ.

32 ކޮމެންޓް, 28 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 61%
icon sad icon sad 7%
icon angry icon angry 29%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 4%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހށނ

03 April 2021

ބުރަދަނެއް ނެތަސް އާދަކާދައިގެ މަތިން އަދިވެސް އިރުޝާދު ދިނުމުގަ. ދެން ކުރިޔަށް އޮތީ ހަނދާ ބެހޭ ގޮތުން ރައުޔުނެރުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދު

03 April 2021

އަމިއްލަ ގޭގައި އޮތް ވެރިކަމެއް އެއްލާލީ. އެވެސް އަދި އެންމެ އިނދިކޮޅު މީހުންނަށް ވެދުން ކުރީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮކިފުރާޅު އައްޔަ

03 April 2021

ކޮންމެމަހަކު ބަރާބަރަށް ޗެކުއަންނަ ބޭފުޅުން ހާސްވާކަށްނުޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މާން ގ

03 April 2021

ކޮއި ފުޅާ މުޅި ޢުމުރު ހާދަ މަސަކަތް ތަކެއް ބުރަކޮށް ކޮށްގެން ތިބުނާ ޗެކް އަންނަނީ ދަމާ ކަޑައިގެނެއްނުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒައިކް

03 April 2021

ބުރޯ ހާސްކަނޑާލާ އިންތިޚާބުފަހުގަ އަޅާނެ.. މި އިންތިޚާބީ ސްޓަންޓެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙްމަދް..

03 April 2021

މައުމޫނު އެއްޗެއްބުނާއިރަށް ނޫސްތކުން ކެކިގައްނަނީ މައުމޫނު އެދެން ކާކުވެގެން!

The name is already taken The name is available. Register?

އަހީ

03 April 2021

މައުމޫންއަކީ ވަރުގަދަ ބޭފުޅެއް މިގައުމުގަ ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް

The name is already taken The name is available. Register?

ރާއީ

03 April 2021

މީނާއަށް ރައްޔިތުންގެ ލާރިން މަހަކަ ލައްކަ ދެލައްކަ ލިބޭތީ އެހެން މީހުން ވީ ދެން އަނަގަޔާ އަތާ ދިމާނުވެ ގޭގެ ބަންދުވެގެން ތިބެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އުމަރުބެ

03 April 2021

ޒައީމް ހިތުން މޮޅު ވާހަކައެއް ވިދާޅުވެއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެޑަމް

03 April 2021

ޢުމުރުން 40 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނަކަށް ޒަޢީމު ގެނައި ތަރައްގީއެއް ނުފެންނާނެ. ޒައީމު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު ރާއްޖެތޭރޭ އެއްވެސް ރަށެއްގަ މިސްކިތެއް ރަށު އޮފީހެއް ކޯޓެއް ނެތް. ހުންނަނީ ދަނޑިފަނުން ހުންނަ މިހާރުގެ ގެއެއްގެ ކުޑަ ކޮޓަރިއެއްވަރު އޮފީހެއް. އެތާ އެއްކޮޅުގަ ކޯޓް ގޭ ފުރާޅުގަ ފަންގި، މަގުމަތީގަ އޮށިފުޅައް. ލިޔެކިޔަން އެނގެނީ މަދު ބަޔަކަށް. މިހާރު ތިފެންނަ ފުރާޅުގަ ޓިނު ޖާހާ މަގު ފާރު ރާނާ ބުރިބުރިއަށް ނަގާފަ ހުރި ގެތަކާ އޮފީސް ބިލްޑިންގުތަކާ މިސްކިތްތަކަކީ ޒަޢީމުގެ ތަރައްގީ. އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީ މުޅި ޤައުމަށް ލިޔެކިޔަން ދަސްކޮށްދިންކަން އަދިވެސް އަދިވެސް ލިޔެ ކޮޅުންނުލާނެ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ރައްޔިތުސޮރު

03 April 2021

ޒަޢީމު ވެރިކަމަށް އެރި ދުވަސްވަރު ސިންގަޕޫރު އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ތާރީޚް ބަލާލަބަލަ؟ ދެންވެސް ގިނަ ޤަޢުމުތައް ހުރީ ތިބުނާ ނިކަމެތި ހާލުގަ. އެކަމު ތިރީސްއަހަރު ވެރިކަން ކޮށްފަ ދިޔައިރު މިޤައުމުވަނީ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދި މުއްސަނދިންނާ ނިކަމެތިންގެ ފަރަޤުބޮޑުވެ ޑުރަގައް ދެވިހިފާ ޒުވާންޖީލު ހަލާކުވެ ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭނެ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްނެތި އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވީ ގޯތިތައްވެސް ފޮތިކުރަންޖެހި ނިކަމެތިވެފަ!

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޝީދު.

03 April 2021

މައުމޫނުގެ ޒަމާން ގޮސްސި. ތިކަމާ ދެން ނޫޅޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ރައްޔިތުސޮރު

03 April 2021

މަނިކުފާނުފަދަ އިންޓަރލެކްޗްއަލް ޖަޔަންޓެއް ތިކަހަލަ އާރުނުލާ ވާހަކަ ދެއްކެވީމަ ހައިރާންވޭ. ކޮވިޑްގަ ގްލޯބަލް ޝޮލިއުޝަނެއްނެތް ވެކްސިން ނޫން. ސައިންޓިފިކް މެތަޑޮލޮޖީ (ބޭސްޑް އޮން ޑޭޓާ / އެނަލައިސިސް، އޮބްޒަވޭޝަން) ވިސްނައިފިނަމަ މިބަލީގަ އެކި ޤަޢުމުތަކުގެ މީހުންނަށް އަސަރުކުރާވަރު ތަފާތުކަން ފާހަގަކިރެވޭ. އެހެންވީމަ ބަލީގެ އަސަރު ނިސްބަތުން ބޮޑުނުވާ ޤަޢުމުތަކުގަ ގޯސްވާ ޤަޢުމިތަކުގަ އަޅާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
25%
ނުފެނޭ
75%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454