ޚަބަރު / ކޮވިޑް-19

މާލޭގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން އަލުން ފަށައިފި

މަގުމަތީގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް މަދުވާން ފެށުމާ އެކު މަގުމަތީގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް އަލުން ނަގަން ފަށައިފާވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ، އެކްޓިވް ސަވައިލަންސްގެ މަސައްކަތްތަކާ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާތީ މަޑުޖައްސާލުމަށް ފަހު މިހާރު އަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ 80 ޕަސަންޓް މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ނިިންމަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ހުރިހާ ކޭސްތަކެއްގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އާއި އެކްޓިވް ސަވައިލަންސް މަޑުޖައްސައިލުމުން މިހާރު ފެންނަ ގިނަ ކޭސްތައް އެހެން ކޭސްތަކާ ގުޅުމެއް ނެތެވެ. އޭނާ ހިއްސާކުރެއްވި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން 62 ޕަސަންޓް ކޭހަކީ އެ ފަދަ "އަންލިންކް" ކޭސްތަކެވެ.

ފްލޫ ކުލިނިކްތަކުން ނަގާ ސާމްޕަލްތައް ނިސްބަތުން މަދުވެފައިވީ ނަމަވެސް 23 ޕަސެންޓްއާ ހަމައަށް ފްލޫ ކުލިނިކުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައިވެ އެވެ. ފްލޫ ކުލިނިކުތަކުން ސާމަޕަލް ނަގާ މިންވަރު މަދުވެފައިވަނީ ކާފިއު ގަޑިތަކުގައި ބޭރަށް ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވުމުން ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

8 ކޮމެންޓް, 2 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 100%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބައި

16 June 2021

ނަގާ ކޮންމެ ސާމްޕަލަކަށް ލިބެޔޯ ވަކިވަރެއް. ބ ނަޒްލާ ބޭނުންވަނީ އަބަދު ލާރި ޖީބަށް ލެވޭނެގޮތަކަށް މިކަން ބޭއްވުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިއްބެގެ

16 June 2021

ބޯ ހަލާކު

The name is already taken The name is available. Register?

ލަސް

15 June 2021

ކުރިއަށްގެންދޭ. އަޑީގަ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމެއްވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަހޭބެ

15 June 2021

މާތްކަލާކޯ ތިވެރިން މުޅިއެތި ގަޑުބަޑުކޮށްފި... މިކަން ނިމުނަކަނުދޭނެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވަރަށް އެންޖޯއީ ކުރާކަމެއް.މޭމަހުގެ ގިނަބަޔަކު މަރުވީވެސް ހަމަ މިޗެރިންގެ އިހްމާލުން

The name is already taken The name is available. Register?

ކިޝޯރު ކުމާރު

15 June 2021

ހެޔޮނުވާނެ. ރެންޑަމްސާމްޕަލް ނުނަގާ. އަދަދުތައް މައްޗަށްދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢީދުހަދިޔާ

15 June 2021

ދެން ހަމަ ކޭސްތައް ގިނަވާނީ އީދު އަންނަންވާއިރަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނުބޭ

15 June 2021

ކީކޭ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފު ބިން ރަފައިދާ

15 June 2021

ތިވީގޮތުން އަނެއްކާ ނަންބަރުތައް މަތިވާންފަށާނެ. ސަހާދެއް ބޯހަލާކު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454