ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލަތައް: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް!

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިސްޓިއަނުން އީސްޓަ ސަންޑޭ ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށް ދެ ފައްޅިއެއްގަ އާއި ކޮލަމްބޯގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފައްޅިތަކުގެ އިތުރުން ތިން ހޮޓަލެއްގައި ވެސް ވަނީ ހަމަލާ ދީފަ އެވެ.

ހަމަލާ އަމާޒުވި އެއް ފައްޅި ކަމަށްވާ ސެއިންޓް އެންތަނީސް ޗާޗް ހުންނަނީ ކަޓްނަޔާގެ ކޮއްޗިކަޑޭގަ އެވެ. ދެން ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ކަޓުވަޕިޓިޔާގައި ހުންނަ ސެއިންޓް ސެބާސްޓިއަން ފައްޅިއަށެވެ.

މި ދެ ހާދިސާގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އަދި ޒަހަމްވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މި ދެ ތަނުގައި ވެސް ބޮން ގޮއްވާލާފައި ވަނީ ލަންކާ ގަޑިން ހެނދުނު 8:45 ހާއިރު އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ